Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för februari 2023

28 feb

Allmän tillgänglighet: Kundinitierad konvertering av lagringskonto

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q4 2022

Öka din dataåterhämtning med vårt självbetjäningsalternativ för att konvertera lagringskonton från icke-zonindelad till zonindelad redundans via Microsoft Azure-portalen

 • Features
 • Compliance
27 feb

Allmän tillgänglighet: Skalningsförbättringar och måttförbättringar i Azures regionala WAF

TILLGÄNGLIGT NU

Azures regionala brandvägg för webbaserade program (WAF) som körs på Application Gateway har nu stöd för förbättrade skalningsgränser, inklusive antal HTTP-lyssnare, samt ytterligare måttdimensioner.

 • Web Application Firewall
 • Application Gateway
 • Security
 • Features
23 feb

Public Preview: Azure NetApp Files volume user and group quotas

FÖRHANDSVERSION

Azure NetApp Files now supports volume user and group quotas to manage storage utilization on a per user or group basis

 • Azure NetApp Files
 • Regions & Datacenters
 • Features
23 feb

Offentlig förhandsversion: Azure NetApp Files har nu stöd för stora volymer på upp till 500 TiB

FÖRHANDSVERSION

Nu kan du skapa stora volymer i Azure NetApp Files på mellan 100 TiB och 500 TiB.

 • Azure NetApp Files
 • Regions & Datacenters
 • Features
23 feb

Offentlig förhandsversion: Inkrementella ögonblicksbilder för Premium SSD v2-disklagring

FÖRHANDSVERSION

För att säkerställa affärskontinuitet är inkrementella ögonblicksbilder för Premium SSD v2-disklagring nu tillgängliga i offentlig förhandsversion i Azure-regionerna USA, östra och Europa, västra

 • Pricing & Offerings
 • Features
23 feb

Allmänt tillgänglig: Azure Red Hat OpenShift i Qatar, centrala

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Red Hat OpenShift är nu tillgänglig i regionen Qatar, centrala.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
 • Services
 • Features
23 feb

Generally Available: Larger SKUs for App Service Environment v3

TILLGÄNGLIGT NU

Using the new larger Isolated v2 SKUs, you can now run larger and more complex workloads.

 • App Service
 • Services
 • Pricing & Offerings
23 feb

General availability: Stream Analytics no-code editor updates in Feb 2023

TILLGÄNGLIGT NU

New features are now available in Stream Analytics no-code editor GA including Power BI output support, and data preview optimization. Power BI output feature enables you to build real-time dashboard in minutes and low-cost.

 • Azure Stream Analytics
 • Event Hubs
 • Features
22 feb

Offentlig förhandsversion: Azure NetApp Files har stöd för kapacitetspooler på 2 TiB 

FÖRHANDSVERSION

Azure NetApp Files har nu stöd för mindre kapacitetspoolstorlekar på 2 TiB, sänkt från 4 TiB, när de används med volymer med standardnätverksfunktioner. 

 • Azure NetApp Files
 • Regions & Datacenters
 • Pricing & Offerings
 • Features
22 feb

GA: Create disks from CMK-encrypted snapshots across subscriptions and in the same tenant

TILLGÄNGLIGT NU

To ease manageability, we are making disks encrypted with customer-managed keys (CMK) more flexible by allowing creation of disks and snapshots from CMK-encrypted source across subscriptions. 

 • Security
 • Features
22 feb

Offentlig förhandsversion: Azure Managed Lustre

FÖRHANDSVERSION

Påskynda HPC- och AI-arbetsbelastningar med ett hanterat parallellt filsystem

 • Azure HPC Cache
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Machine Learning
 • Azure Blob Storage
 • Pricing & Offerings
22 feb

Allmän tillgänglighet: Azure Sphere OS version 23.02

TILLGÄNGLIGT NU

Den här kvalitetslanseringen innehåller felkorrigeringar för operativsystemet Azure Sphere.

 • Azure Sphere
 • Operating System
22 feb

Meddelande om att Azure Percept DK dras tillbaka

Måldatum för indragning: mars 30, 2023

Azure Percept DK och stöd från associerade Azure-tjänster dras tillbaka den 30 mars 2023.

 • Retirements
21 feb

General availability: Azure IoT Edge supports Ubuntu 22.04

TILLGÄNGLIGT NU

The latest Azure IoT Edge releases provide official packages for Ubuntu 22.04 on AMD64 and ARM64 devices.

 • Azure IoT Edge
 • Features
 • Operating System
21 feb

Now Available: Azure Monitor Query client module for Go

TILLGÄNGLIGT NU

The initial stable release of the Azure Monitor Query module for Go is now available. Build apps that perform read-only queries in Azure Monitor's Logs and Metrics platforms.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Mått
 • SDK and Tools
21 feb

General availability: Azure Data Explorer Dashboards

TILLGÄNGLIGT NU

We are thrilled to announce the much-anticipated General Availability of ADX Dashboards!

 • Azure Data Explorer
 • Features
21 feb

Public Preview: Customer-managed keys for Azure NetApp Files volume encryption

FÖRHANDSVERSION

Azure NetApp Files volumes now support encryption with customer-managed keys (CMK), using Azure Key Vault for key storage, to enable an extra layer of security for data at rest.

 • Azure NetApp Files
 • Security
 • Regions & Datacenters
 • Features
20 feb

Public preview: New General-Purpose VMs - Dlsv5 and Dldsv5

FÖRHANDSVERSION

The Dlsv5 and Dldsv5 VM series provide 2GiBs per vCPU and can offer lower price points within the general-purpose Azure Virtual Machines portfolio.

 • Virtuella datorer
 • Services
20 feb

Read-write premium caching now in public preview

FÖRHANDSVERSION

Now you can do more with Azure HPC Cache at the same cost you’ve come to expect.

 • Azure HPC Cache
 • Pricing & Offerings
16 feb

Azure Backup: Funktionerna för att skapa och hantera privata slutpunkter för Recovery Services-valv har förbättrats och är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Backup tillhandahåller nu bättre funktioner för att skapa och använda privata slutpunkter för dina Recovery Services-valv.

 • Azure Backup
 • Security
 • Management
 • Features

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

Vanliga frågor och svar

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region