Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Update Management: zadania wykonywane przed wdrażaniem i po nim, grupy dynamiczne i dołączanie aktualizacji

Data opublikowania: 21 września, 2018

W usłudze Azure Update Management są dostępne trzy nowe funkcje. Znacząco zwiększają one możliwości i elastyczność usługi Update Management.

Zadania przed wdrożeniem i po wdrożeniu (wersja zapoznawcza)

Teraz można określić elementy Runbook usługi Azure Automation, które są uruchamiane tuż przed zainstalowaniem aktualizacji i tuż po ich zainstalowaniu. Te zadania uruchamiane „przed” i „po” umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

  • Uruchamianie maszyn wirtualnych, instalowanie na nich poprawek, a następnie ponowne ich wyłączanie.
  • Zatrzymywanie usługi na maszynie, instalowanie poprawki i ponowne uruchamianie usługi.

Zadania wykonywane przed wdrożeniem i po nim w usłudze Update Management

Aby uzyskać więcej informacji, w tym przykładowe skrypty, zapoznaj się z dokumentacją zadań wykonywanych przed wdrożeniem i po nim.

Grupy dynamiczne (wersja zapoznawcza)

Przy użyciu grup dynamicznych można tworzyć okresowe wdrożenia aktualizacji dla maszyn wirtualnych platformy Azure. Ta nowa funkcja daje następujące możliwości:

  • Określanie docelowych maszyn wirtualnych platformy Azure na podstawie natywnych koncepcji platformy Azure: subskrypcji, grup zasobów, lokalizacji i tagów.
  • Dynamiczne rozpoznawanie docelowych maszyn w celu wdrożenia aktualizacji. Po utworzeniu wdrożenia aktualizacji każda nowa maszyna dodana do usługi Update Management, która spełnia kryteria wyszukiwania, będzie pobierana automatycznie bez konieczności modyfikowania samego wdrożenia aktualizacji.

Przykładowo, poniższy cel grupy dla wdrożenia aktualizacji wybiera wszystkie dołączone maszyny wirtualne w zaznaczonej grupie zasobów, które mają tag PatchWindow=SundayNight. Dla tego wdrożenia można ustawić uruchamianie raz w tygodniu. Gdy dodatkowe dołączone maszyny wirtualne zostaną oznaczone tagiem PatchWindow=SundayNight, zostaną one pobrane automatycznie i zaktualizowane podczas następnego wdrożenia.

Grupy dynamiczne w usłudze Update Management

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie grup dynamicznych.

Dołączanie aktualizacji

Teraz można określić listy dołączania dla aktualizacji. Używając list dołączania, można umieścić aktualizacje na liście dozwolonych, aby precyzyjnie kontrolować, jakie aktualizacje są stosowane podczas wdrożenia. Może to być przydatne, jeśli chcesz mieć pewność, że w usłudze zostaną wdrożone tylko zatwierdzone przez Ciebie poprawki.

Dołączanie aktualizacji w usłudze Update Management

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dołączania aktualizacji.

  • Automation
  • Features
  • Management
  • Services

Powiązane produkty