Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja Intelligent Insights usługi SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 24 września, 2018

Funkcja Intelligent Insights usługi SQL Data Warehouse na potrzeby zwiększania wydajności 

Usługa SQL Data Warehouse oferuje teraz wbudowaną analizę, która dostarcza rekomendacje, aby pomóc zapewnić, że Twój magazyn danych jest stale optymalizowany pod kątem wydajności. Usługa analizuje bieżący stan magazynu danych, zbiera dane telemetryczne i wyświetla rekomendacje dla aktywnego obciążenia w cyklu dziennym. Te inteligentne szczegółowe informacje są bezpłatne, ściśle zintegrowane z usługą Azure Advisor i są automatycznie dostępne za pośrednictwem usługi Azure Portal. 

Dowiedz się więcej.

  • Azure Synapse Analytics
  • Services