Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność przywracania maszyn wirtualnych platformy Azure między strefami z poziomu usługi Azure Backup

Data opublikowania: 30 listopada, 2022

Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność funkcji przywracania maszyn wirtualnych platformy Azure między strefami dla klientów usługi Azure Backup. Usługa Azure Backup wykorzystuje możliwości magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS), który przechowuje trzy repliki danych kopii zapasowej w różnych strefach dostępności, synchronicznie. Umożliwia to bezproblemową pracę nawet wtedy, gdy dane kopii zapasowej w jednej ze stref dostępności są niedostępne lub niemożliwe do odzyskania, gwarantując, że dane znajdują się w regionie. Dzięki wprowadzeniu tej funkcji usługa Azure Backup może przywracać punkty odzyskiwania przechowywane w magazynie usługi Recovery Services za pomocą magazynu ZRS, który przechowuje dane kopii zapasowej strefowo.

Opcję przywracania między strefami należy rozważyć, gdy:

  1. Strefowa dostępność danych kopii zapasowej ma krytyczne znaczenie, a przestój przy tworzeniu kopii zapasowych danych jest niedopuszczalny. Dzięki temu można przywrócić maszynę wirtualną/dyski platformy Azure w dowolnie wybranej strefie w tym samym regionie.
  2. Wymagana jest odporność danych kopii zapasowej i wyznaczone jest miejsce przechowywania danych.

Wraz z wydaniem publicznej wersji zapoznawczej przywracania maszyn wirtualnych platformy Azure między regionami usługa Azure Backup oferuje atrakcyjny zestaw opcji trwałości danych kopii zapasowych, w tym magazyn ZRS dla wewnątrzregionalnej wysokiej trwałości, lokalnie nadmiarowy magazyn (LRS) dla niskokosztowej trwałości w pojedynczym regionie oraz magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) w celu zapewnienia wysokiej trwałości między regionami, gdy region podstawowy jest niedostępny. Gdy korzysta się z funkcji przywracania między regionami, można też z usługi Azure Backup uzyskiwać dostęp do danych kopii zapasowej w regionie pomocniczym.

 

Dowiedz się więcej na temat przywracania między strefami

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Powiązane produkty