Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Event Hubs w środowisku Azure Stack

Data opublikowania: 01 listopada, 2018

Azure Event Hubs to platforma do pozyskiwania zdarzeń i strumieniowego przesyłania danych big data, która umożliwia odbieranie i przetwarzanie milionów zdarzeń na sekundę. Można ją teraz uruchamiać w usłudze Azure Stack. Usługa Event Hubs pozwala przetwarzać i przechowywać zdarzenia, dane lub dane telemetryczne generowane przez rozproszone oprogramowanie i urządzenia. Dane wysłane do centrum zdarzeń mogą zostać przekształcone i zmagazynowane przy użyciu dowolnego dostawcy analityki czasu rzeczywistego lub adapterów przetwarzania wsadowego/magazynowania.

Dowiedz się więcej.

  • Event Hubs
  • Azure Stack
  • Services

Powiązane produkty