Przejdź do głównej zawartości

Punkt końcowy login.microsoftonline.com staje się przestarzały w przypadku usługi Azure Active Directory B2C

Data opublikowania: 04 grudnia, 2019

Wycofanie punktu końcowego zostało opóźnione do 31 sierpnia 2022 r.  Zobacz zaktualizowane informacje w nowej publikacji z 24 sierpnia 2021 r.  Oryginalny tekst poniżej:

4 grudnia 2020 r. punkt końcowy login.microsoftonline.com stanie się przestarzały na potrzeby uzyskiwania dostępu do dzierżaw B2C. Istniejące dzierżawy będą musiały zostać przeniesione do punktu końcowego B2Clogin.com przed tą datą, a wszystkie funkcje pozostaną takie same w punkcie końcowym B2Clogin.com. Zobacz, jak migrować aplikacje i internetowe interfejsy API w celu korzystania z punktu końcowego B2Clogin.com.

Nowe dzierżawy utworzone po tym ogłoszeniu nie będą już mogły akceptować żądań od punktu końcowego login.microsoftonline.com. Nie ma to wpływu na dzierżawy usługi Azure Active Directory (Azure AD) i dotyczy tylko dzierżaw Azure Active Directory B2C.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.  

 

  • Azure Active Directory B2C
  • Retirements

Powiązane produkty