Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: magazyn strefowo nadmiarowy

Data opublikowania: 30 marca, 2018

Magazyn strefowo nadmiarowy platformy Azure, poprzednio dostępny w publicznej wersji zapoznawczej, jest teraz ogólnodostępny.  

Magazyn strefowo nadmiarowy znacznie ułatwia tworzenie aplikacji o wysokiej dostępności dzięki replikacji danych w różnych strefach dostępności oraz wstawianiu i aktualizowaniu danych synchronicznie we wszystkich tych strefach dostępności. Umożliwia to nieprzerwane wykonywanie operacji odczytu i zapisu na danych nawet wówczas, gdy jedna ze stref dostępności będzie niedostępna lub ulegnie nieodwracalnej awarii.

Strefy dostępności zapewniają izolację awarii dzięki oddzieleniu fizycznemu. Każda strefa obejmuje co najmniej jedno centrum danych z niezależną siecią oraz niezależnym systemem zasilania i chłodzenia. Magazyn strefowo nadmiarowy jest przydatny w przypadku aplikacji wymagających wysokiej dostępności na potrzeby operacji odczytu i zapisu w jednym regionie świadczenia usługi Azure.

Cennik wersji ogólnodostępnej zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. Do tego czasu obowiązywał będzie cennik wersji zapoznawczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat magazynu strefowo nadmiarowego — w tym na temat dostępności w poszczególnych regionach, cen i migracji — zapoznaj się z dokumentacją.

  • Konta magazynu

Powiązane produkty