Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna we wszystkich regionach

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Private Link umożliwia łączność z usługami platformy Azure. Ta usługa jest teraz dostępna we wszystkich regionach dla usługi Azure SQL Database, usługi Azure SQL Data Warehouse, usługi Azure Storage, usługi Azure Data Lake Storage Gen2 i Twojej własnej usługi Private Link.

Usługa Private Link dla usługi Azure Cosmos DB (wersja zapoznawcza) jest dostępna w ograniczonej liczbie regionów: Zachodnio-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA i Północno-środkowe stany USA.

Ogólne ulepszenia usługi Private Link obejmują:

 • Obsługę prywatnych punktów końcowych w podsieciach z włączonymi punktami końcowymi usługi
 • Obsługę prywatnych punktów końcowych zdalnej niestandardowej usługi Private Link wdrożonej w innym regionie
 • Obsługę tworzenia własnej usługi Private Link i zarządzania nią oraz zarządzania połączeniami prywatnych punktów końcowych we wszystkich zasobach usługi Private Link

Więcej informacji na temat usług Private Link i regionów, w których są one dostępne, można znaleźć w tej tabeli.

 

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB
 • Regions & Datacenters
 • Security