Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Lab Services

Data opublikowania: 07 maja, 2018

Usługa Azure Lab Services, która zapewnia prosty i łatwy sposób tworzenia laboratorium komputerowego w chmurze, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Usługa Azure Lab Services to rozszerzenie usługi Azure DevTest Labs, która umożliwia tworzenie w pełni dostosowanych, udostępnianych i zabezpieczonych laboratoriów. Obejmuje to zarówno ustawienia centralne dotyczące rozliczeń, zarządzania, zgodności i zabezpieczeń, jak rozproszoną możliwość tworzenia i używania zasobów w ramach laboratorium. Usługa Azure Lab Services wprowadza archetypy laboratoriów, które jeszcze bardziej ułatwiają tworzenie laboratorium dla niektórych typowych scenariuszy klientów (takich jak zajęcia w klasie, wersja próbna oraz programowanie i testowanie). Ponadto usługa Azure Lab Services wprowadza nowy i prosty interfejs internetowy do instalowania i korzystania z laboratoriów.  

Usługa Azure Lab Services umożliwia wykonywanie następujących zadań:

  • Aprowizowanie laboratoriów komputerowych za pomocą szybkiego i łatwego procesu.
  • Używanie jednego z kilku zarządzanych archetypów laboratoriów lub tworzenie własnego, niestandardowego laboratorium.
  • Tworzenie maszyny wirtualnej kilkoma kliknięciami za pomocą szablonów wielokrotnego użycia.
  • Planowanie godzin otwarcia i zautomatyzowanego zamykania w celu zminimalizowania kosztów
  • Szybkie rozpoczynanie pracy przy użyciu maszyn wirtualnych ze wstępnie utworzonych pul.
  • Tworzenie środowisk systemów Windows i Linux.
  • Integrowanie bezpośrednio z preferowanym narzędziem ciągłej integracji, zintegrowanym środowiskiem programistycznym lub automatycznym potokiem wersji.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z usługą Azure Lab Services.

Zarejestruj się teraz, aby rozpocząć korzystanie z usługi Azure Lab Services.

  • Features