Przejdź do głównej zawartości

Środowisko notesów usługi Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Usługa Azure Cosmos DB udostępnia teraz środowisko notesów dla wszystkich interfejsów API.  Ta funkcja umożliwia deweloperom języka Python korzystanie z obsługiwanego środowiska notesów w przypadku natywnych interfejsów API w usłudze Azure Cosmos DB. Notesy są popularne, ponieważ oferują deweloperom łatwy sposób współpracy i udostępniania kodu.

Przeczytaj blog | Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty