Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2020

31 sie

W usłudze Azure Data Factory jest teraz dostępna obsługa usługi Azure Private Link

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Data Factory (ADF) obsługuje teraz usługę Azure Private Link.

 • Data Factory V2
 • Features
31 sie

Przechowywanie wersji obiektów blob platformy Azure jest teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Storage stara się chronić dane krytyczne dla działania firmy przed wszelkimi awariami i atakami. Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność przechowywania wersji obiektów blob platformy Azure.

 • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
 • Warstwy magazynu typu Gorąca/Chłodna/Zimna
 • Azure Blob Storage
 • Features
31 sie

Usługa Azure Container Registry jest teraz dostępna w regionie Szwajcaria Zachodnia

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q3 2020

Usługa Azure Container Registry jest teraz ogólnie dostępna w regionie Szwajcaria Zachodnia, co sprawia, że liczba regionów platformy Azure, w których jest ona dostępna, wynosi 35. Sprawdź listę wszystkich regionów, w których jest dostępna usługa Azure Container Registry i w których będzie dostępna wkrótce.

 • Regions & Datacenters
 • Services
31 sie

Usługa Windows Virtual Desktop jest teraz dostępna w chmurze Azure Government (w wersji zapoznawczej)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Już dziś zacznij korzystać z usługi Windows Virtual Desktop w publicznej wersji zapoznawczej w regionach dla instytucji rządowych USA. Wdrażanie i skalowanie pulpitów oraz aplikacji systemu Windows na platformie Azure w ciągu kilku minut.

 • Azure Virtual Desktop
 • Features
31 sie

Nadchodzące zmiany publicznych adresów IP w warstwie Standardowa i usługi Load Balancer w warstwie Standardowa

DOSTĘPNE TERAZ

Zachowanie związane ze strefą w publicznym adresie IP w warstwie Standardowa i usłudze Load Balancer w warstwie Standardowa ulega zmianie.

 • Równoważenie obciążenia
 • Virtual Network
 • Adresy IP
 • Features
31 sie

Usługa Azure Container Registry jest teraz dostępna w regionie Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Container Registry jest teraz ogólnie dostępna w regionie Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, co sprawia, że liczba regionów platformy Azure, w których jest dostępna, wynosi 36. Sprawdź listę wszystkich regionów, w których jest dostępna usługa Azure Container Registry i w których będzie dostępna wkrótce.

 • Regions & Datacenters
28 sie

Teraz można uruchamiać aparat Stream Analytics w systemie Azure Stack Hub

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aparat Azure Stream Analytics jest teraz dostępny w systemie Azure Stack Hub za pośrednictwem środowiska uruchomieniowego IoT Edge.

 • Azure IoT Edge
 • Azure Stream Analytics
 • Azure Stack Hub
 • Features
28 sie

Nadchodzące zmiany dotyczące rozliczeń usługi Azure Bastion

DOSTĘPNE TERAZ

Rozpocznie się rozliczanie usługi Azure Bastion w regionie US Gov – strefa 1 platformy Azure.

 • Azure Bastion
 • Security
 • Pricing & Offerings
27 sie

Konfigurowanie nadrzędnego źródła danych na potrzeby pakietów uniwersalnych za pomocą usługi Azure Artifacts

DOSTĘPNE TERAZ

Ta funkcja umożliwi skonfigurowanie źródeł danych usługi Azure Artifacts w celu automatycznego pobierania pakietów uniwersalnych z nadrzędnych źródeł danych na żądanie.

 • Azure DevOps Projects
 • Features
27 sie

Aktualizacja cykliczna listy kontroli dostępu usługi Azure Data Lake Storage Gen2 jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Cyklicznie ustawiaj, aktualizuj lub usuwaj listy kontroli dostępu (ACL) dla istniejących katalogów i plików usługi Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Security
 • Features
27 sie

Dzienniki usługi Azure Monitor — ogólna dostępność interfejsów API REST usługi Log Analytics

DOSTĘPNE TERAZ

Interfejsy API REST płaszczyzny sterowania usługi Log Analytics są ogólnie dostępne w nowej skonsolidowanej wersji 2020-08-01.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • SDK and Tools
27 sie

Zaktualizuj zapytania funkcji Analiza ruchu do 31 sierpnia 2022 r.

Docelowa data wycofania: sierpnia 31, 2022

Zaktualizuj schemat dziennika funkcji Analiza ruchu, aby używać nowych pól w zapytaniach

 • Retirements
27 sie

24 maja 2021 r. zostanie wycofana wersja 2 usługi Translator

Docelowa data wycofania: maja 24, 2021

Wykonaj migrację do wersji 3 usługi Translator

 • Tłumacz platformy Azure AI
 • Retirements
27 sie

Zaktualizuj zestaw Python SDK usługi Azure Cosmos DB do 31 sierpnia 2022 r.

Docelowa data wycofania: sierpnia 31, 2022

Wersje 1.x i 2.x zestawu Python SDK usługi Azure Cosmos DB zostaną wycofane

 • Azure Cosmos DB
 • Retirements
26 sie

Czytnik immersyjny jest teraz ogólnie dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Czytnik immersyjny to usługa Azure Cognitive Service przeznaczona dla deweloperów, którzy chcą osadzić w swoich aplikacjach zintegrowane funkcje wspierające rozwój umiejętności czytania i rozumienia tekstu niezależnie od wieku i możliwości użytkowników.

 • Usługi platformy Azure AI
 • Services
26 sie

Certyfikat platformy Azure dla urządzeń Plug and Play jest już dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

W ramach programu urządzeń z Certyfikatem platformy Azure jest już dostępny certyfikat urządzeń IoT Plug and Play.

 • Azure IoT Central
 • Azure IoT Hub
 • Services
26 sie

Azure Data Explorer: nowy sposób tworzenia tabeli jednym kliknięciem

DOSTĘPNE TERAZ

Intuicyjny kreator pozwala szybko i łatwo utworzyć tabelę jednym kliknięciem.

 • Azure Data Explorer
 • Features
26 sie

Izolacja danych pozyskiwania w usłudze Log Analytics

DOSTĘPNE TERAZ

Aby zapewnić dodatkową stabilność usługi, do dodatkowych źródeł danych usługi Log Analytics, takich jak ustawienia diagnostyczne, agenci i interfejs API modułu zbierającego dane, dodaliśmy limit szybkości woluminu pozyskiwania danych.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Services
25 sie

Obsługa oceny serwerów fizycznych oraz serwerów platform AWS i GCP jest już ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Ocena obejmuje analizę możliwości migracji na platformę Azure, planowanie kosztu migracji oraz optymalizację rozmiaru na podstawie wydajności.

 • Azure Migrate
 • Features
24 sie

Wydano narzędzie AzCopy w wersji 10.6 z zaktualizowanymi funkcjami synchronizacji i obsługą większych obiektów blob

DOSTĘPNE TERAZ

Synchronizacja w narzędziu AzCopy 10.6 obsługuje teraz listy kontroli dostępu i właściwości, a także większe rozmiary blokowych obiektów blob oraz przechowywanie wersji obiektów blob.

 • Konta magazynu
 • Services
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie