Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2020

30 maj

Pozyskiwanie opinii w usłudze Azure Text Analytics jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pozyskiwanie opinii jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Jest to funkcja analizy tonacji, która zapewnia bardziej szczegółowe informacje na temat opinii związanych z aspektami produktu lub usług wymienionych podczas przeglądu.

 • Usługi platformy Azure AI
 • Analiza tekstu
 • Features
29 maj

Optymalizacja multimediów usługi Windows Virtual Desktop na potrzeby usługi Microsoft Teams jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Optymalizacja multimediów dla usługi Microsoft Teams jest teraz dostępna dla klienta klasycznego systemu Windows na maszynach z systemem Windows 10

 • Azure Virtual Desktop
 • Features
29 maj

Analiza tekstu platformy Azure w wersji 3 jest teraz ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Analiza tekstu platformy Azure w wersji 3 obejmująca funkcje analizy tonacji, wyodrębniania kluczowych fraz, wykrywania języka, rozpoznawania nazwanych jednostek oraz sterowania wersją modelu, jest teraz ogólnie dostępna.

 • Usługi platformy Azure AI
 • Analiza tekstu
 • SDK and Tools
 • Features
29 maj

Rozwiązanie Bring Your Own Key (BYOK) usługi Key Vault jest teraz ogólnie dostępne

Nowa metoda BYOK w celu bezpiecznego importowania kluczy z lokalnych modułów HSM do usługi Azure Key Vault jest teraz ogólnie dostępna. Ta metoda BYOK może służyć do importowania kluczy z dowolnego obsługiwanego lokalnie modułu HSM.

 • Key Vault
 • Compliance
 • Security
 • Features
28 maj

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz grupy umieszczania w pobliżu

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q2 2020

Zapewnij zarówno mniejsze opóźnienie, jak i większą odporność aplikacji o znaczeniu krytycznym dla firmy, korzystając wspólnie z grup umieszczania w pobliżu i usługi Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Management
 • Features
28 maj

Rozszerzenie Azure Databases dla programu Visual Studio Code

DOSTĘPNE TERAZ

Rozszerzenie Azure Databases dla programu Visual Studio Code z obsługą usługi Azure Cosmos DB i usługi Azure PostgreSQL jest teraz dostępne.

 • Visual Studio Code
 • SDK and Tools
 • Open Source
27 maj

Tworzenie kopii zapasowych baz danych SAP HANA działających w systemie RHEL przy użyciu usługi Azure Backup

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup z obsługą systemu Red Hat Enterprise Linux (RHEL), jednego z powszechnie używanych do uruchamiania oprogramowania SAP HANA systemów operacyjnych Linux, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Ta wersja zapoznawcza jest dostępna we wszystkich regionach platformy Azure, z wyjątkiem regionów: Niemcy Północno-Wschodnie, Niemcy Środkowe, Francja Południowa i US Gov Iowa.

 • Azure Backup
 • Red Hat Linux
 • Features
27 maj

Podsumowania rekomendacji usługi Azure Advisor są teraz dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Otrzymuj okresowe, spersonalizowane powiadomienia o dostępnych rekomendacjach usługi Advisor, aby być na bieżąco z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi platformy Azure.

 • Azure Advisor
 • Services
27 maj

Aparat reguł w usłudze Azure Content Delivery Network obsługiwanej przez firmę Verizon zostanie uaktualniony do wersji 4

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Content Delivery Network obsługiwana przez firmę Verizon zostanie uaktualniona z wersji 3 do wersji 4. Nie przewidujemy żadnego przestoju ani wpływu na użytkowników końcowych.

 • Content Delivery Network
 • Services
27 maj

Ponowne hostowanie lub modernizowanie istniejących aplikacji i obsługa nowoczesnych aplikacji w chmurze dzięki usłudze Azure SQL

DOSTĘPNE TERAZ

Azure SQL to rodzina baz danych SQL w chmurze, zapewniających elastyczne opcje wdrażania dostosowane do różnorodnych wzorców aplikacji i wymagań dotyczących kontroli.

 • Azure SQL Database
 • Features
27 maj

Funkcja Pojawiające się problemy w usłudze Azure Service Health jest już dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze Service Health są teraz pokazywane nowe rozpowszechnione problemy z usługami platformy Azure, które wcześniej były widoczne tylko na stronie Stan platformy Azure.

 • Azure Service Health
 • Gallery
27 maj

Usługa Azure Ultra Disk Storage jest teraz dostępna w większej liczbie regionów

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Ultra Disk Storage jest teraz dostępna w regionach Środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, US Gov Wirginia, Francja Środkowa i Japonia Wschodnia.

 • Dyski zarządzane
 • Services
27 maj

Szyfrowanie po stronie serwera za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta dla dysków Ultra Disk na platformie Azure jest już dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Szyfrowanie po stronie serwera (SSE) za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta (CMK) dla dysków Ultra Disk na platformie Azure jest już dostępne we wszystkich regionach obsługujących dyski Ultra Disk.

 • Dyski zarządzane
 • Services
27 maj

Usługa Azure Backup zapewnia teraz ochronę przed przypadkowym usunięciem udziałów plików platformy Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Aby zapewnić ochronę przed cyberatakami lub przypadkowym usunięciem, usługa Azure Backup obejmuje teraz zabezpieczenia przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem kopii zapasowych udziałów plików.

 • Azure Backup
 • Features
27 maj

Środowiska usługi Azure DevTest Labs są teraz dostępne na platformie Azure Government

DOSTĘPNE TERAZ

Środowiska usługi Azure DevTest Labs są teraz dostępne na platformie Azure Government.

 • Azure DevTest Labs
 • Regions & Datacenters
 • Features
27 maj

Usługa Azure DevTest Labs jest teraz dostępna w regionach w Szwajcarii

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure DevTest Labs jest teraz dostępna w regionach Szwajcaria Północna i Szwajcaria Zachodnia.

 • Azure DevTest Labs
 • Regions & Datacenters
26 maj

Azure Firewall — aktualizacje z maja 2020 r.

DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze Azure Firewall są teraz dostępne dwie nowe kluczowe funkcje — wymuszanie tunelowania i filtrowanie nazw FQDN wystąpień SQL. Dodatkowo zwiększamy limit wielu publicznych adresów IP ze 100 do 250 zarówno dla rozwiązań DNAT, jak i SNAT.

 • Security
26 maj

Narzędzie Service Bus Explorer w witrynie Azure Portal jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wysyłanie, odbieranie i przeglądanie w kolejkach, tematach i subskrypcjach, teraz z poziomu witryny Azure Portal (w wersji zapoznawczej).

 • Service Bus
 • Komunikaty usługi Service Bus
 • Management
 • SDK and Tools
 • Features
26 maj

Dzienniki usługi Azure Monitor — nowe środowisko dla agentów jest teraz dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Strona zarządzania i pobierania dla agentów dzienników usługi Azure Monitor została zaktualizowana i wzbogacona o nowy element menu oraz ulepszony interfejs użytkownika.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 maj

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz w wersji zapoznawczej w regionie US Gov Wirginia

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie US Gov Wirginia. Jest ona również dostępna w dodatkowych osiemnastu regionach publicznych na całym świecie.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Regions & Datacenters

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie