Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2018

31 maj

General availability: Azure Maps

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Maps is now generally available.

30 maj

Azure Active Directory B2B Collaboration improvements

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Active Directory (Azure AD) B2B Collaboration now has an improved experience for giving partners access to business resources, while also supporting organizations' obligations under the General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Features
30 maj

Visualize release progress—VSTS Sprint 135 Update

The Sprint 135 Update of Visual Studio Team Services brings a new way to visualize all your release activity.

 • Azure DevOps
 • Features
30 maj

General availability: Soft delete for Azure Storage blobs

TERAZ DOSTĘPNE

Soft delete for Azure Storage is available in all regions for public, government, and sovereign clouds.

 • Konta magazynu
 • Services
 • SDK and Tools
 • Features
30 maj

Refresh 2 release for Azure File Sync preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

If you want to take your current deployment of Azure File Sync seamlessly to the upcoming GA release, be sure to update your server agent to Refresh 2.

 • Konta magazynu
 • Services
 • Features
30 maj

Public preview: Virtual network service endpoints for Azure Database for PostgreSQL

Virtual network service endpoints for Azure Database for PostgreSQL are in public preview.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Virtual Network
 • Features
30 maj

Public preview: Virtual network service endpoints for Azure Database for MySQL

Virtual network service endpoints for Azure Database for MySQL are in public preview.

 • Azure Database for MySQL
 • Virtual Network
 • Features
29 maj

Name changes: Azure SQL Database long-term backup retention for Australia

TERAZ DOSTĘPNE

Effective July 1, 2018, long-term retention RA-GRS backup storage charges for Australia Central and Australia Central 2 customers will be renamed to long-term retention backup storage charges on invoices.

 • Azure SQL Database
29 maj

Zalecenia dla języka zapytań usługi Log Analytics dotyczące operatorów Summarize i Join

W przypadku operatorów Summarize i Join zalecamy zmodyfikowanie składni zapytań tam, gdzie to możliwe, w zapisanych wyszukiwaniach i alertach, aby uniknąć niejednoznaczności wyników.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Services
24 maj

General availability: Data-in Replication for Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL supports Data-in Replication.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
24 maj

Wycofywanie starszych wersji interfejsu API REST usługi Azure Site Recovery

Dostępność docelowa: Q3 2018

Starsze wersje interfejsu API REST usługi Azure Site Recovery zostaną wycofane 31 lipca 2018 r.

 • Azure Site Recovery
 • Services
22 maj

General availability: Log alerts for Application Insights

TERAZ DOSTĘPNE

Log alerts for Application Insights are generally available as part of Azure Monitor.

 • Alerty
 • Application Insights
 • Management
 • Features
21 maj

Azure Storage Explorer

TERAZ DOSTĘPNE

Explorer allows users easily manage different storage entities in one place from Linux, macOS, and Windows.

 • Eksplorator magazynu
 • Features
21 maj

Usługi Azure Media Services i Video Indexer

TERAZ DOSTĘPNE

Usługi Azure Media Services i Video Indexer ułatwiają integrację zaawansowanego przetwarzania multimediów i wyodrębniania metadanych multimediów na podstawie sztucznej inteligencji w ramach aplikacji i przepływów pracy.

 • Media Services
 • Indeksator wideo
 • Features
21 maj

Azure Sphere

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Sphere is an industry-first solution that combines the power of a new class of microcontroller (MCU) with built-in security, a purpose-built OS that’s optimized for security and agility, and a cloud security service that guards every device.

 • Azure Sphere
 • Features
21 maj

Azure IoT solution accelerators

TERAZ DOSTĘPNE

At Build, we announced the latest update of Azure IoT Remote Monitoring, a solution accelerator that is fully operational right out of the box.

 • Akceleratory rozwiązań Azure IoT
 • Features
21 maj

Visual Studio Team Services | Release Management release gates

TERAZ DOSTĘPNE

Visual Studio Team Services, a cloud-hosted DevOps service, features capabilities such as Agile planning, Git source control, Cloud Build, Release Management (including continuous integration and delivery [CI/CD] pipelines), Test Manager, and Package Management. We’ve added the Release Management release gates capability to Team Services.

 • Azure DevOps
 • Features
21 maj

Visual Studio Team Services | Azure DevOps Projects

TERAZ DOSTĘPNE

Use Azure DevOps Projects to start running your application on Azure App Service or Virtual Machine hosts.

 • Azure DevOps
 • Features
21 maj

Visual Studio App Center | App Center and GitHub integration

TERAZ DOSTĘPNE

Visual Studio App Center and GitHub integration gives mobile developers a continuous integration and delivery (CI/CD) solution at their fingertips to automate the build-test-distribute process for iOS and Android apps.

 • App Center
 • Features
21 maj

Azure Blockchain Workbench

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Blockchain Workbench, a new developer tool, makes it easier to build blockchain applications on Azure. With a few clicks, deploy an Azure-supported blockchain network that’s pre-integrated with a set of cloud services commonly needed to create working blockchain applications, such as Azure Active Directory, Key Vault, and SQL Database.

 • Azure Blockchain Workbench
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie