Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , marzec 2018

30 mar

Ogólna dostępność: globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych

DOSTĘPNE TERAZ

Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych jest ogólnie dostępna.

 • Virtual Network
 • Features
30 mar

General availability: Azure Network Watcher Connection Monitor in all public regions

DOSTĘPNE TERAZ

Use Azure Network Watcher Connection Monitor to monitor and troubleshoot connectivity from an Azure virtual machine to anywhere.

 • Network Watcher
 • Features
30 mar

Ogólna dostępność: grupy zabezpieczeń aplikacji we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Grupy zabezpieczeń aplikacji są teraz ogólnodostępne we wszystkich regionach chmury publicznej Azure. Ta funkcja zapewnia mikrosegmentację zabezpieczeń sieci wirtualnych na platformie Azure.

 • Virtual Network
 • Features
30 mar

Ogólna dostępność: magazyn strefowo nadmiarowy

DOSTĘPNE TERAZ

Uprość wdrażanie aplikacji o wysokiej dostępności, korzystając z magazynu strefowo nadmiarowego, który zapewnia przechowywanie trzech replik danych w różnych strefach dostępności.

 • Konta magazynu
30 mar

General availability: Azure Availability Zones in select regions

DOSTĘPNE TERAZ

Build highly available applications with a 99.99% virtual machine SLA on Azure Availability Zones, now generally available in select regions in the US and Europe.

29 mar

March update for Azure IoT Edge

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The March update for Azure IoT Edge contains improvements to the runtime, documentation, and tooling.

 • Internet rzeczy
 • Features
28 mar

Publiczna wersja zapoznawcza: pakiet usługi Event Hubs dla języka Go

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz wprowadzić integrację z usługą Azure Event Hubs w swoich aplikacjach języka Go, korzystając z nowego pakietu usługi Event Hubs dla języka Go.

 • Event Hubs
 • Services
 • SDK and Tools
28 mar

Udostępniono zestaw Azure SDK dla języka Go w wersji 15

Wprowadzono tag wersji 15.0.0 zestawu Azure SDK dla języka Go.

 • Azure Resource Manager
 • SDK and Tools
27 mar

Public preview: Soft delete for Azure Storage blobs

DOSTĘPNE TERAZ

Soft delete for Azure Storage Blobs is in public preview. The feature is one part of a complete data protection strategy and can help prevent inadvertent data loss.

 • Konta magazynu
 • Services
 • Features
27 mar

Pobieranie opracowanych przez członków społeczności obrazów platformy Docker dla funkcji Web App for Containers

W serwisie GitHub możesz teraz znaleźć opracowane przez członków społeczności obrazy platformy Docker do wypróbowania w funkcji Web App for Containers.

 • App Service
 • Features
26 mar

Public preview: Virtual machine serial console

Virtual machine serial console is now in public preview. This feature allows bidirectional serial console access to your virtual machine.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
 • Features
25 mar

Interfejs API parametrów zapytania usługi Power BI Embedded

Interfejs API parametrów zapytania dla usługi Power BI Embedded umożliwia deweloperom dynamiczne zmienianie wartości parametrów i automatyzowanie pracy z nimi.

 • Power BI Embedded
 • Features
23 mar

Usługa Data Factory obsługuje uwierzytelnianie w usłudze Azure AD na potrzeby usług SQL Database i SQL Data Warehouse

Usługa Azure Data Factory V2 obsługuje uwierzytelnianie w usłudze Azure AD na potrzeby usług Azure SQL Database i SQL Data Warehouse jako alternatywę dla uwierzytelniania w programie SQL Server.

 • Azure Data Factory
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Features
23 mar

Regiony platformy Azure Francja Środkowa i Francja Południowa są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Regiony platformy Azure we Francji Środkowej i Francji Południowej są teraz ogólnie dostępne.

 • Features
23 mar

Usługi Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Usługi Azure Database for PostgreSQL i Azure Database for MySQL są teraz ogólnie dostępne.

 • Features
23 mar

General availability: Azure Scheduled Events

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Scheduled Events helps you react to maintenance events...before they happen.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
22 mar

Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Load Balancer w wersji Standardowa jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich regionach.

 • Równoważenie obciążenia
 • Virtual Network
22 mar

Ogólna dostępność: wyłączanie propagacji trasy BGP w przypadku tras sieci wirtualnych

DOSTĘPNE TERAZ

Jeśli sieć wirtualna jest połączona za pomocą usługi Azure ExpressRoute lub bram sieci VPN, routing za pośrednictwem protokołu BGP można wyłączyć przez dodanie właściwości w tabelach tras.

 • Usługa ExpressRoute systemu Azure
 • Virtual Network
 • VPN Gateway
 • Security
 • Features
22 mar

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure DNS Private Zones

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure DNS Private Zones jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Ta funkcja umożliwia klientom hostowanie stref DNS w sieciach wirtualnych oraz rozpoznawanie nazw w obrębie sieci wirtualnych i między nimi.

 • Azure DNS
 • Features
22 mar

App Service BizTalk Hybrid Connections: end of life on May 31, 2018

BizTalk Hybrid Connections will reach end of life on May 31, 2018. To avoid problems, you should migrate from BizTalk Hybrid Connections to the new Azure Relay–based Hybrid Connections.

 • App Service
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie