Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Usługa Import/Export

Szybka i wysoce bezpieczna migracja dużych ilości danych do chmury.

Przesyłanie dużych ilości danych przez sieć może trwać wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy. Nie martw się o przekazywanie danych — dostarcz dyski fizyczne bezpośrednio do platformy Azure, a my zrobimy to za Ciebie. Skorzystaj z usługi Azure Import/Export dla usługi Azure Storage, aby przyspieszyć przejście do chmury.

Efektywne migrowanie dużych zestawów danych

Przesyłaj dyski fizyczne do platformy Azure i z platformy Azure, aby oszczędzić czas i pieniądze w porównaniu z transferem sieciowym. Możesz importować duże ilości początkowych danych obciążeń do platformy Azure i szybko wysyłać dane do lokacji klientów, aby w prosty sposób rozpowszechniać zawartość. Możesz także wykonywać kopie zapasowe danych lokalnych w chmurze, a następnie odzyskiwać dane lokalnie w razie potrzeby.

Zachowywanie prywatności danych

Usługa Import/Export zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych na każdym etapie. Dyski są szyfrowane za pomocą funkcji szyfrowania dysków Microsoft BitLocker, a klucze szyfrowania są zarządzane w witrynie Azure Portal lub interfejsie API REST platformy Azure przez protokół SSL. W centrum danych migrujemy dane z dysku do chmury przy użyciu szybkiego połączenia przekazywania w sieci prywatnej.

Zapewnianie integralności danych

Usługa Import/Export umożliwia pewne migrowanie danych. Wbudowane sumy kontrolne i skróty MD5 zapewniają integralność danych. Możesz śledzić i monitorować stan migracji danych za pomocą dzienników i dzienników inspekcji w witrynie Azure Portal.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure