Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Blob Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów przeznaczony do natywnych dla chmury obciążeń, archiwów, repozytoriów typu data lake, obliczeń o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego.

Migrowanie plików na platformę Azure nigdy nie było łatwiejsze. Dowiedz się więcej.

Przechowuj nieustrukturyzowane dane na dużą skalę i uzyskuj do nich dostęp

Usługa Azure Blob Storage ułatwia tworzenie magazynów typu data lake na potrzeby analiz oraz zapewnia magazyn do tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych i natywnych dla chmury. Zoptymalizuj koszty korzystając z magazynu warstwowego dla danych długoterminowych i elastycznie skaluj w górę na potrzeby obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego.

Video container

Skalowalność, trwałość i dostępność

Trwałość na poziomie szesnastu dziewiątek z replikacją geograficzną i elastycznym skalowaniem odpowiednio do potrzeb.

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie przy użyciu usługi Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory) i kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) oraz szyfrowanie danych magazynowanych i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami.

Zoptymalizowane pod kątem magazynów typu data lake

Przestrzeń nazw plików i obsługa dostępu za pomocą wielu protokołów umożliwiają wykonywanie obciążeń analitycznych na potrzeby szczegółowych informacji o danych.

Kompleksowe zarządzanie danymi

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia, kontrola dostępu oparta na zasadach i niezmienny magazyn (WORM).

Twórz zaawansowane aplikacje natywne dla chmury

Usługa Blob Storage jest zbudowana od podstaw dla zapewnienia obsługi potrzeb z zakresu skalowalności, bezpieczeństwa i dostępności deweloperów aplikacji mobilnych, internetowych i natywnych dla chmury. Użyj jako bazy dla architektur bezserwerowych, takich jak rozwiązanie Azure Functions. Usługa Blob Storage obsługuje najpopularniejsze platformy programistyczne, w tym Java, .NET, Python i Node.js, a także jest jedyną usługą magazynu w chmurze, która oferuje warstwę magazynu obiektów opartą na dyskach SSD dla scenariuszy interaktywnych oraz o małych opóźnieniach.

Dwie osoby pracujące razem przy biurku
Kable w pokoju zarządzania danymi

Ekonomiczne przechowuj petabajty danych

Za pomocą wielu warstw magazynowania i zautomatyzowanemu zarządzaniu cyklem życia można w ekonomiczny sposób przechowywać ogromne ilości rzadko używanych danych. Zastąp archiwa na taśmach usługą Blob Storage i nigdy nie martw się kwestami migracji między generacjami sprzętowymi.

Twórz zaawansowane magazyny typu data lake

Usługa Azure Data Lake Storage to wysoce skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie typu data lake do analizy danych big data. Połączono w niej wysoce wydajny system plików z ogromną skalą i przystępnością cenową, aby przyspieszyć uzyskiwanie szczegółowych informacji. Usługa Data Lake Storage rozszerza możliwości usługi Azure Blob Storage i jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń analitycznych.

Pulpit nawigacyjny klienta w usłudze Power BI
Turbiny wiatrowe w polu

Skaluj w górę pod kątem obliczeń o wysokiej wydajności lub w poziomie pod kątem miliardów urządzeń IoT

Usługa Blob Storage spełnia wymagania dotyczące dużej przepływności aplikacji HPC, jednocześnie zapewniając skalowalność niezbędną do obsługi miliardów punktów danych płynących z punktów końcowych IoT.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Blob Storage

  • Obiekt blob to binarny, duży obiekt i opcja magazynu dla dowolnego typu danych, które mają być przechowywane w formacie binarnym. Dowiedz się więcej o typach obiektów blob.

  • Region to zestaw centrów danych wdrożony w ramach parametrów o zdefiniowanym opóźnieniu i połączony za pomocą dedykowanej, regionalnej sieci z małymi opóźnieniami. Dowiedz się więcej.

  • Możesz skorzystać z narzędzia Data Transfer w witrynie Azure Portal lub porównać różne opcje transferu danych.

  • Dane w usłudze Azure Storage są szyfrowane i odszyfrowywane w sposób niewidoczny za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES i są zgodne ze standardem FIPS 140-2. Dowiedz się więcej o szyfrowaniu usługi Azure Storage.

  • Ustaw domyślną warstwę konta w witrynie Azure Portal. Warstwa Archiwum jest dostępna dla kont GPv2 oraz kont usługi Blob Storage i tylko dla pojedynczych blokowych obiektów blob oraz uzupełnialnych obiektów blob. Dowiedz się więcej z omówienia kont magazynu.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie