Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Service Fabric

Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym.

Zaufaj sprawdzonej platformie aplikacji o kluczowym znaczeniu

Skoncentruj się na kompilowaniu aplikacji oraz logiki biznesowej i pozwól platformie Azure rozwiązywać trudne problemy związane z systemami rozproszonymi w dziedzinach, takich jak niezawodność, skalowalność, zarządzanie i opóźnienie. Usługa Service Fabric to projekt open source wspierający podstawową infrastrukturę platformy Azure oraz inne usługi firmy Microsoft, takie jak Skype dla firm, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365 i Cortana. Zaprojektowana z myślą o świadczeniu wysoko dostępnych i trwałych usług w skali chmury usługa Azure Service Fabric samoistnie rozumie potrzeby dotyczące dostępnej infrastruktury i zasobów aplikacji, umożliwiając automatyczne skalowanie, uaktualnienia stopniowe oraz samoczynne odzyskiwanie sprawności po wystąpieniu błędów.

Wybieraj spośród produktywnych modeli i języków programowania, takich jak .NET Core 2.0, C# i Java, w celu tworzenia aplikacji opartych na mikrousługach i kontenerach. Wdróż klaster usługi Service Fabric na platformie Azure lub skorzystaj z usługi Azure Service Fabric Mesh - w pełni zarządzanej platformy mikrousługowej, obecnie w wersji zapoznawczej. Usługa Azure Service Fabric jest także dostępna jako  bezpłatny program dla systemu Windows Server, umożliwiając tworzenie klastrów usługi Service Fabric lokalnie lub w innych chmurach.

 • Upraszczanie programowania mikrousług i zarządzanie cyklem życia aplikacji

 • Platforma obsługi danych, która współpracuje z obciążeniami o małych opóźnieniach i wysoką przepływnością za pośrednictwem stanowych kontenerów lub mikrousług

 • Uruchamianie w dowolnym miejscu — obsługa systemów Windows/Linux na platformie Azure, lokalnie lub w innych chmurach

 • Niezawodne skalowanie i organizowanie kontenerów oraz mikrousług

 • Uruchamianie dowolnych rozwiązań — przy użyciu wybranych języków i modeli programowania

 • Skalowanie tysięcy maszyn w górę

Upraszczanie kompilowania aplikacji mikrousług i zarządzania nimi

 • Szybki czas wprowadzenia na rynek: Koncentracja na tworzeniu funkcji dodających wartość biznesową do aplikacji bez konieczności projektowania i tworzenia dodatkowego kodu obsługującego problemy związane z niezawodnością, skalowalnością, zarządzaniem lub opóźnieniem bazowej infrastruktury.
 • Organizacja kontenerów i usług w tym samym środowisku: Przenoszenie kontenerów Docker do systemu Linux lub Windows i ich niezawodne uruchamianie w dużej skali wraz z innymi obciążeniami i usługami. Skorzystaj z oferowanych przez usługę Azure Service Fabric możliwości hostowania kontenerów, zarządzania zasobami klastrów i organizowania obciążeń.
 • Możliwość wyboru architektury: Tworzenie bezstanowych lub stanowych mikrousług (podejście do architektury, w którym złożone aplikacje są składane z niewielkich, oddzielnie wersjonowanych usług) w celu obsługi bardzo złożonych scenariuszy zapewniających małe opóźnienia i intensywnie korzystających z danych oraz skalowania ich do wykorzystania w chmurze lub między chmurami przy użyciu usługi Azure Service Fabric. Mieszaj i dobieraj modele programowania i języki, które Ci odpowiadają — od kontenerów i plików wykonywalnych gości do mikrousług i aktorów.
 • Zwinność mikrousług: Włączanie rozwiązań do ciągłej integracji i programowania oraz przyspieszanie wprowadzania nowych funkcji dzięki tworzeniu szczegółowych aplikacji mikrousług.
 • Integracja środowiska IDE: Szybkie i łatwe tworzenie, testowanie, debugowanie, wdrażanie i uaktualnianie aplikacji usługi Service Fabric w środowiskach na pojedynczych komputerach, testowych i produkcyjnych. To wszystko można zrobić przy użyciu wybranych narzędzi IDE, na przykład programu Visual Studio, środowiska Eclipse czy wiersza polecenia.
 • Uruchamianie w dowolnym miejscu: Elastyczne wdrażanie tego samego kodu aplikacji w chmurach publicznych, hostowanych lub prywatnych przy użyciu spójnych usług platformy i tych samych modeli programowania aplikacji z możliwością wyboru systemu operacyjnego hosta: Windows Server lub Linux (Ubuntu lub RHEL).
Azure Service Fabric — proste kompilowanie mikrousług
Usługa Service Fabric oferuje wydajność z małymi opóźnieniami

Zapewnianie małych opóźnień i większej wydajności na ogromną skalę

Dostarczaj szybkie, ale bezpieczne uaktualnienia bez przestojów, automatyzuj operacje skalowania, integruj z usługą monitorowania kondycji i udostępniaj możliwość automatycznego odzyskiwania sprawności po awarii. Organizuj aplikacje oparte na mikrousługach i kontenerach, zyskuj wgląd w szczegółowe dane dotyczące wydajności kondycji aplikacji, a także umożliwiaj programowanie odpornych usług z małym opóźnieniem, które będzie można skalować.

Rozwiązuj trudne problemy z systemami rozproszonymi związane z niezawodnym wykrywaniem awarii i pracą w trybie failover, wybieraniem lidera, zarządzaniem stanami, odnajdowaniem usług, uaktualnieniami stopniowymi, przenośnością aplikacji, abstrakcją środowiska, zarządzaniem zasobami i ładem oraz zarządzaniem konfiguracjami, a także udostępniaj możliwości zarządzania cyklem życia aplikacji, aby deweloperzy nie musieli ponownie przebudowywać architektury aplikacji w miarę wzrostu użycia. Twórz i udostępniaj wiele rodzajów aplikacji i obciążeń, w tym wielodostępne aplikacje SaaS, biznesowe aplikacje o kluczowym znaczeniu, obciążenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych IoT oraz gry.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Powiązane produkty i usługi

API Management

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Tworzenie i modernizowanie skalowalnych aplikacji o wysokiej wydajności

Rozpocznij pracę z usługą Azure Service Fabric