Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Database for MariaDB

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza danych MariaDB w wersji Community.

  • Łatwe wdrażanie aplikacji w chmurze, używając wybranych przez Ciebie języków i platform

  • Osiąganie ciągłości działalności biznesowej i dynamiczne reagowanie na zmiany potrzeb klientów dzięki wbudowanym funkcjom wysokiej dostępności i elastycznego skalowania

  • Korzystanie z niezrównanych funkcji zabezpieczeń i zgodności, między innymi z usługi Azure IP Advantage, oraz z najlepszego w branży zasięgu dzięki globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft.

  • Elastyczne ceny: Wybieraj odpowiednie zasoby dla swoich obciążeń — bez żadnych ukrytych kosztów.

Video container

Baza danych MariaDB w wersji Community, która jest w pełni zarządzana

Połącz wersję MariaDB Community z zaletami dostawcy w pełni zarządzanej usługi, aby uwolnić deweloperów od złożonej infrastruktury i zarządzania bazami danych. Dzięki temu będą oni mogli skoncentrować się na tworzeniu wyjątkowych aplikacji.

Wybrane przez Ciebie języki i platformy

Usługa Azure Database for MariaDB współdziała z popularnymi platformami i językami typu open source. Pozwala również na ścisłą integrację z usługą Azure Web Apps. Używając jej z popularnymi aplikacjami do zarządzania zawartością, takimi jak WordPress i Drupal, można uzyskać w pełni zintegrowane środowisko pracy, które zaspokaja specyficzne potrzeby dotyczące tworzenia aplikacji.

Wbudowana wysoka dostępność

Zaufaj platformie Azure, aby zapewnić poprawne działanie aplikacji dla przedsiębiorstw. Usługa Azure Database for MariaDB została opracowana z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności i z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Skaluj w ciągu kilku sekund

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund.

Proste i elastyczne ceny

Usługa Azure Database for MariaDB oferuje potrzebne Ci funkcje zarządzania bazą danych — na przykład automatyczne stosowanie poprawek, automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia — bez żadnych dodatkowych kosztów.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Uruchamiaj aplikacje w ramach infrastruktury najwyższej klasy i najbardziej zaufanego na świecie środowiska chmury. Usługa Azure Database for MariaDB, która jest w pełni zintegrowana, zapewnia Ci dostęp do globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft oferujących niezrównane zabezpieczenia i całodobowe monitorowanie.

Fundacja MariaDB Foundation

Platforma Azure jest platynowym sponsorem fundacji MariaDB Foundation

Firma Microsoft z dumą wspiera fundację MariaDB Foundation, działając na rzecz zwiększania ciągłości i otwartej współpracy w społeczności MariaDB.

Tworzenie za pomocą usługi Azure Database for MariaDB

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, transformacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analiz i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.

Handel detaliczny i elektroniczny

Twórz bardzo bezpieczne i skalowalne rozwiązania handlu elektronicznego, które będą spełniać potrzeby zarówno konsumentów, jak i klientów biznesowych. Docieraj do klientów za pomocą ukierunkowanych produktów i ofert, szybko przetwarzaj transakcje oraz optymalizuj realizację zamówień i obsługę klienta.

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.
Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.

Marketing cyfrowy

Docieraj do klientów na całym świecie dzięki rozbudowanym i spersonalizowanym środowiskom marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie ruchu i oczekiwań klientów.

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom wartościowe analizy i szczegółowe informacje w zakresie zagregowanych danych przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wysokiej dostępności.

Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.
Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.

Gry

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o znaczeniu krytycznym na dużą skalę.

MySQL

Azure Database for MySQL

W pełni zarządzana, skalowalna baza danych MySQL.

PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL.

Azure Cache for Redis

Przyspiesz działanie aplikacji, korzystając z buforowania danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach.

Tworzenie serwera bazy danych MariaDB