Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure
 • Oferuj rozwiązania za pośrednictwem witryny Marketplace lub katalogu usług

  Oferuj rozwiązania za pośrednictwem witryny Marketplace lub katalogu usług

 • Dołączaj usługi i pomoc techniczną do swoich rozwiązań na platformie Azure

  Dołączaj usługi i pomoc techniczną do swoich rozwiązań na platformie Azure

 • Buduj silne relacje z klientami dzięki gotowym rozwiązaniom

  Buduj silne relacje z klientami dzięki gotowym rozwiązaniom

 • Twórz kompletne rozwiązania na platformie Azure i zarządzaj nimi

  Twórz kompletne rozwiązania na platformie Azure i zarządzaj nimi

 • Twórz rozwiązania na potrzeby katalogu usług platformy Azure zgodne ze standardami organizacji

  Twórz rozwiązania na potrzeby katalogu usług platformy Azure zgodne ze standardami organizacji

 • Aplikacje zarządzane w witrynie Azure Marketplace

  Jako dostawca usług zarządzanych lub niezależny dostawca oprogramowania możesz korzystać z usługi Azure Managed Applications, aby łatwo tworzyć i dostarczać w pełni zarządzane i gotowe aplikacje swoim klientom. Udostępnij je w witrynie Azure Marketplace w celu osiągnięcia następujących korzyści:

  • Uzyskanie nowych możliwości generowania przychodów dzięki tworzeniu nowych modeli biznesowych i stałemu zwiększaniu przychodów za pośrednictwem własnych rozwiązań.
  • Rozszerzenie kontroli nad aplikacjami — klienci mają w nie wgląd, ale tylko z ograniczonym dostępem administracyjnym.
  • Zbudowanie silniejszych relacji z klientami dzięki zapewnieniu łatwych w użyciu gotowych rozwiązań i zaangażowaniu się w pomoc techniczną oraz uzyskiwanie opinii o produktach.
 • Katalog usług dla aplikacji zarządzanych

  Twórz i dostarczaj gotowe aplikacje na potrzeby klientów IT w przedsiębiorstwach. Katalog usług umożliwia organizacjom tworzenie katalogu zatwierdzonych rozwiązań dla platformy Azure i ułatwia im uzyskiwanie nowych rozwiązań. Wszystko to pozwala udostępnić całościowo lepsze środowisko. Oferowanie aplikacji Azure Managed Applications za pośrednictwem katalogu usług umożliwia:

  • Udostępnienie gotowego rozwiązania, dzięki czemu klienci nie będą musieli poświęcać czasu na uzyskiwanie informacji o infrastrukturze w chmurze, aby móc skorzystać z Twoich aplikacji.
  • Zapewnienie, że klienci będą korzystać z aplikacji i rozwiązań zgodnych ze standardami organizacji.
  • Skupienie się przez klientów na działalności biznesowej, a nie na zarządzaniu złożonymi rozwiązaniami — cykl życia aplikacji jest zarządzany przez dział IT.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Opinie klientów

Zacznij dostarczać gotowe rozwiązania na platformie Azure