Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure ExpressRoute

  • Połączenia chmury prywatnej z platformą Azure

  • Spójne opóźnienie

  • Bezpośrednie połączenie z siecią WAN

  • Obsługa obciążeń IPv6

  • Większa niezawodność i szybkość

  • Obsługa przepustowości do 100 Gb/s

  • Most między sieciami lokalnymi przy użyciu globalnej sieci firmy Microsoft

  • Szyfrowanie łącza fizycznego za pomocą protokołu MACsec

Szybkie, niezawodne i prywatne połączenia w chmurze

Usługa Azure ExpressRoute pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych platformy Azure a infrastrukturą lokalną lub środowiskiem kolokacji. Połączenia usługi ExpressRoute nie są kierowane przez publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większą szybkość i mniejsze opóźnienia niż typowe połączenia internetowe. W niektórych przypadkach używanie połączeń ExpressRoute do przesyłania danych między systemami lokalnymi a platformą Azure może przynieść znaczną oszczędność kosztów.

Magazynowanie, tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych przy użyciu wirtualnej chmury prywatnej

Usługa ExpressRoute zapewnia szybkie i niezawodne połączenie z platformą Azure o maksymalnej przepustowości do 100 Gb/s, co sprawia, że jest to doskonała i ekonomiczna opcja w przypadku scenariuszy związanych z okresową migracją danych, replikacją w celu zapewnienia ciągłości działalności, odzyskiwaniem danych po awarii i innymi strategiami wysokiej dostępności.

Rozszerzanie i łączenie centrów danych

Dzięki wysokiej przepływności i małym opóźnieniu usługa Azure ExpressRoute oferuje naturalne rozszerzenie do centrów danych lub między nimi. Korzystaj ze skali i ekonomii chmury publicznej bez obniżania wydajności sieci.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Twórz aplikacje, które rozciągają się na infrastrukturę lokalną i platformę Azure, bez uszczerbku dla prywatności lub wydajności za pomocą przewidywalnych i niezawodnych połączeń o wysokiej przepływności oferowanych przez usługę ExpressRoute. Na przykład korzystaj z uruchamianej na platformie Azure firmowej aplikacji intranetowej, która uwierzytelnia klientów za pomocą lokalnej usługi Microsoft Entra ID (poprzednio znanej jako Azure AD), i obsługuj ich bez konieczności routingu ruchu przez publiczny Internet.

Nawiązywanie prywatnej łączności z firmą Microsoft za pomocą usług Azure ExpressRoute

Azure ExpressRoute

Rozszerz swoje sieci lokalne na chmurę firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia prywatnego z pomocą dostawcy łączności.

Połączenia usługi ExpressRoute nie są kierowane przez publiczny Internet, co zapewnia użytkownikom większą niezawodność, większe szybkości, spójne opóźnienia i większe bezpieczeństwo.

Azure ExpressRoute Direct

Połącz się bezpośrednio z siecią globalną firmy Microsoft. Dedykowana podwójna pojemność jest dostępna w szybkości 10 Gb/s i 100 Gb/s.

Usługa ExpressRoute Direct zapewnia ogromne pozyskiwanie danych do usług, takich jak Cosmos DB, izolację fizyczną dla regulowanych branż i kontrolę dystrybucji obwodów według jednostek biznesowych.

Azure ExpressRoute Global Reach

Połącz obwody, aby uzyskać prywatne połączenie między sieciami lokalnymi.

Jeśli masz wiele obwodów łączących biura oddziałów z firmą Microsoft, nawiąż połączenia Global Reach, które umożliwiają im bezpośrednią wymianę danych.

Azure ExpressRoute Traffic Collector

Usługa ExpressRoute Traffic Collector umożliwia próbkowanie przepływów sieciowych wysyłanych za pośrednictwem obwodu usługi ExpressRoute.

Dane przepływu sieci mogą być dodatkowo używane do analizy ruchu i uzyskiwania szczegółowych informacji.

Obwody i bramy usługi ExpressRoute

Obwód usługi ExpressRoute reprezentuje połączenie logiczne między infrastrukturą lokalną a usługami firmy Microsoft w chmurze i jest wdrażany za pomocą dostawcy łączności lub usługi ExpressRoute Direct. Musisz użyć obwodu usługi ExpressRoute z dowolną kombinacją ofert usługi ExpressRoute.

Brama sieci wirtualnej usługi ExpressRoute ułatwia wymianę tras IP między sieciami platformy Azure i sieciami lokalnymi oraz kierowanie ruchem sieciowym. Aby nawiązać połączenie z sieciami wirtualnymi na platformie Azure za pomocą usługi ExpressRoute, musisz utworzyć bramę sieci wirtualnej.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usługi ExpressRoute

Łączność z usługą ExpressRoute — partnerzy

Zasoby usługi Azure ExpressRoute

Powiązane produkty i usługi

Microsoft Azure Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Azure Virtual WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

Zacznij korzystać ze swojego prywatnego połączenia z usługą ExpressRoute

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie