Przejdź do głównej zawartości

Azure ExpressRoute

 • Połączenia chmury prywatnej z platformą Azure

 • Spójne opóźnienie

 • Bezpośrednie połączenie z siecią WAN

 • Obsługa obciążeń IPv6

 • Większa niezawodność i szybkość

 • Obsługa przepustowości do 100 Gb/s

 • Most między sieciami lokalnymi przy użyciu globalnej sieci firmy Microsoft

 • Szyfrowanie łącza fizycznego za pomocą protokołu MACsec

Szybkie, niezawodne i prywatne połączenia w chmurze

Usługa Azure ExpressRoute pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych platformy Azure a infrastrukturą lokalną lub środowiskiem kolokacji. Połączenia usługi ExpressRoute nie są kierowane przez publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większą szybkość i mniejsze opóźnienia niż typowe połączenia internetowe. W niektórych przypadkach używanie połączeń ExpressRoute do przesyłania danych między systemami lokalnymi a platformą Azure może przynieść znaczną oszczędność kosztów.

Magazynowanie, tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych przy użyciu wirtualnej chmury prywatnej

Usługa ExpressRoute zapewnia szybkie i niezawodne połączenie z platformą Azure o maksymalnej przepustowości do 100 Gb/s, co sprawia, że jest to doskonała i ekonomiczna opcja w przypadku scenariuszy związanych z okresową migracją danych, replikacją w celu zapewnienia ciągłości działalności, odzyskiwaniem danych po awarii i innymi strategiami wysokiej dostępności.

Rozszerzanie i łączenie centrów danych

Dzięki wysokiej przepływności i małym opóźnieniu usługa Azure ExpressRoute oferuje naturalne rozszerzenie do centrów danych lub między nimi. Korzystaj ze skali i ekonomii chmury publicznej bez obniżania wydajności sieci.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Twórz aplikacje, które rozciągają się na infrastrukturę lokalną i platformę Azure, bez uszczerbku dla prywatności lub wydajności za pomocą przewidywalnych i niezawodnych połączeń o wysokiej przepływności oferowanych przez usługę ExpressRoute. Na przykład korzystaj z uruchamianej na platformie Azure firmowej aplikacji intranetowej, która uwierzytelnia klientów za pomocą lokalnej usługi Azure Active Directory (Azure AD), i obsługuj ich bez konieczności routingu ruchu przez publiczny Internet.

Nawiązywanie prywatnej łączności z firmą Microsoft za pomocą usług Azure ExpressRoute

Azure ExpressRoute

Rozszerz swoje sieci lokalne na chmurę firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia prywatnego z pomocą dostawcy łączności.

Połączenia usługi ExpressRoute nie są kierowane przez publiczny Internet, co zapewnia użytkownikom większą niezawodność, większe szybkości, spójne opóźnienia i większe bezpieczeństwo.

Azure ExpressRoute Direct

Połącz się bezpośrednio z siecią globalną firmy Microsoft. Dedykowana podwójna pojemność jest dostępna w szybkości 10 Gb/s i 100 Gb/s.

Usługa ExpressRoute Direct zapewnia ogromne pozyskiwanie danych do usług, takich jak Cosmos DB, izolację fizyczną dla regulowanych branż i kontrolę dystrybucji obwodów według jednostek biznesowych.

Azure ExpressRoute Global Reach

Połącz obwody, aby uzyskać prywatne połączenie między sieciami lokalnymi.

Jeśli masz wiele obwodów łączących biura oddziałów z firmą Microsoft, nawiąż połączenia Global Reach, które umożliwiają im bezpośrednią wymianę danych.

Obwody i bramy usługi ExpressRoute

Obwód usługi ExpressRoute reprezentuje połączenie logiczne między infrastrukturą lokalną a usługami firmy Microsoft w chmurze i jest wdrażany za pomocą dostawcy łączności lub usługi ExpressRoute Direct. Musisz użyć obwodu usługi ExpressRoute z dowolną kombinacją ofert usługi ExpressRoute.

Brama sieci wirtualnej usługi ExpressRoute ułatwia wymianę tras IP między sieciami platformy Azure i sieciami lokalnymi oraz kierowanie ruchem sieciowym. Aby nawiązać połączenie z sieciami wirtualnymi na platformie Azure za pomocą usługi ExpressRoute, musisz utworzyć bramę sieci wirtualnej.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usługi ExpressRoute

Łączność z usługą ExpressRoute — partnerzy

Zasoby usługi Azure ExpressRoute

Powiązane produkty i usługi

Microsoft Azure Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Azure Virtual WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

Zacznij korzystać ze swojego prywatnego połączenia z usługą ExpressRoute