Przejdź do głównej zawartości

Azure DevOps

Planuj i współpracuj lepiej i dostarczaj rozwiązania szybciej dzięki zestawowi nowoczesnych usług deweloperskich.

Azure Boards

Azure Boards

Dostarczaj wartość użytkownikom szybciej, korzystając ze sprawdzonych elastycznych narzędzi do planowania, śledzenia i omawiania postępów prac we wszystkich zespołach.

Azure Pipelines

Azure Pipelines

Kompiluj, testuj i wdrażaj, korzystając z systemu ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, który umożliwia pracę w dowolnym języku, z dowolną platformą lub chmurą. Połącz się z usługą GitHub lub innym dostawcą systemu Git, aby zapewnić wdrażanie w sposób ciągły.

Azure Repos

Azure Repos

Uzyskaj nielimitowane, hostowane w chmurze repozytoria prywatne Git i wspólnie twórz lepszy kod, korzystając z żądań ściągnięcia i zaawansowanego zarządzania plikami.

GitHub Advanced Security dla pakietu Azure DevOps

GitHub Advanced Security dla pakietu Azure DevOps

Opracowuj bezpiecznie od pomysłu do wysyłki

Azure Test Plans

Azure Test Plans

Testuj i wysyłaj swobodnie za pomocą narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego.

Azure Artifacts

Azure Artifacts

Twórz, hostuj pakiety i udostępniaj je członkom zespołu i dodawaj artefakty do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania jednym kliknięciem.

Marketplace

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 aplikacji i usług utworzonych przez społeczność.

Korzystaj ze wszystkich usług DevOps lub wybierz tylko te, których potrzebujesz, aby uzupełnić istniejące przepływy pracy

Azure Boards

Elastyczne narzędzia do planowania


Śledź postępy pracy za pomocą konfigurowalnych tablic Kanban, interaktywnych list prac i zaawansowanych narzędzi do planowania. Niezrównane możliwości śledzenia i raportowania sprawiają, że oferta Azure Boards jest doskonałym miejscem dla wszystkich Twoich pomysłów — małych i dużych.
Tablica Kanban z nowymi, aktywnymi i rozwiązanymi zadaniami
Potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przedstawiający kod, kompilację i produkcję

Azure Pipelines

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie na dowolnej platformie

Kompiluj, testuj i wdrażaj rozwiązania w dowolnym języku — w wybranej chmurze lub lokalnie. Uruchamiaj zadania równolegle w systemie Linux, macOS i Windows oraz wdrażaj kontenery na indywidualnych hostach lub na platformie Kubernetes.

Azure Repos

Bezpłatne repozytoria bez ograniczeń

Uzyskaj elastyczne, zaawansowane hostowanie systemu Git z wydajnymi przeglądami kodu i bezpłatnymi repozytoriami bez ograniczeń dla wszystkich swoich pomysłów — od jednoosobowego projektu po największe repozytorium na świecie.

Konwersacja na czacie dotycząca przeglądu kodu w usłudze Azure Repos
Przycięto skanowanie kodu

GitHub Advanced Security dla pakietu Azure DevOps

AppSec na potrzeby innowacji napędzanych przez deweloperów

Pakiet GitHub Advanced Security to usługa testowania zabezpieczeń aplikacji (AppSec), która jest osadzona w przepływie pracy deweloperów. Umożliwia zespołom deweloperów oraz zespołom ds. zabezpieczeń i działalności operacyjnej (DevSecOps) nadanie priorytetów innowacjom i poprawianie produktywności deweloperów bez uszczerbku dla zabezpieczeń.

Azure Test Plans

Testy ręczne i eksploracyjne

Testuj często i publikuj bez obaw. Podnieś ogólną jakość swojego kodu korzystając z narzędzi do testowania DevOps ręcznego i eksploracyjnego aplikacji.

Plan testów w usłudze Azure Test Plans przedstawiający, które kroki zostały zakończone powodzeniem, niepowodzeniem i dlaczego
Pakiet plików w usłudze Azure Artifacts

Azure Artifacts

Uniwersalne repozytorium pakietów

Udostępniaj całemu zespołowi pakiety Maven, npm, NuGet i Python ze źródeł publicznych i prywatnych. W prosty i skalowalny sposób zintegruj udostępnianie pakietów ze swoim potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Śledzenie czasu
Śledzenie czasu
Integracja z platformą Docker
Integracja z platformą Docker
Integracja z platformą Slack
Integracja z platformą Slack
Sentry
Sentry
Integracja z usługą GitHub
Integracja z usługą GitHub

Marketplace

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 rozszerzeń lub przygotuj własne.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do użycia w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcybędziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Narzędzia lokalne

Wzbogacaj lokalne środowisko DevOps o zarządzanie kodem źródłowym, zautomatyzowane kompilacje, zarządzanie wymaganiami i raportowanie.

Praca zespołowa z metodyką DevOps

Przeczytaj opowieści, które pokazują, jak zespoły w firmie Microsoft dostosowują kulturę metodyki DevOps.

Gotowość zależy do Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie