Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data.

Usługa Azure Data Lake Analytics jest usługą zadań analizy na żądanie, która pozwala uprościć analizowanie danych big data

W łatwy sposób opracowuj i uruchamiaj przekształcenia oraz programy przetwarzania równoległego na ogromną skalę w językach U-SQL, R, Python i .NET dla petabajtów danych. Brak infrastruktury do zarządzania pozwala na przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i płatność tylko za poszczególne zadania.

Rozpoczynanie w kilka sekund, natychmiastowe skalowanie, opłaty za poszczególne zadania

Przetwarzaj zadania obejmujące dane big data w ciągu kilku sekund za pomocą usługi Azure Data Lake Analytics. Nie trzeba zajmować się kwestiami infrastruktury, nie ma serwerów, maszyn wirtualnych ani klastrów, które wymagałyby oczekiwania, zarządzania czy też dostrajania. Skaluj natychmiast moc obliczeniową mierzoną w jednostkach analitycznych usługi Azure Data Lake Analytics (AU) od jednej do tysięcy dla poszczególnych zadań. Płacisz tylko za moc obliczeniową wykorzystaną na zadanie.

Proste opracowywanie programów do równoległego przetwarzania danych na ogromną skalę

U-SQL to prosty, ekspresyjny i rozszerzalny język, który pozwala napisać kod raz i zależnie od wymaganej skali automatycznie przekształcać go do postaci równoległej. Przetwarzaj petabajty danych dla różnorodnych kategorii obciążenia, takich jak zapytania, ETL, analiza, uczenie maszynowe, tłumaczenie maszynowe, przetwarzanie obrazu i analiza tonacji przy użyciu istniejących bibliotek napisanych w językach .NET, R lub Python. Obejrzyj wideo dotyczące wykonywania zapytań języka U-SQL na potrzeby repozytorium Azure Data Lake, które pokazuje wykrywanie typów obiektów w milionie obrazów przy użyciu wbudowanej biblioteki poznawczej U-SQL.

Proste debugowanie i optymalizowanie programów do obsługi danych big data

Debuguj błędy w programach dystrybuowanych w chmurze tak prosto jak w programach we własnym środowisku. Nasze środowisko wykonywania umożliwia aktywne analizowanie Twoich programów podczas ich działania i oferuje rekomendacje dotyczące zwiększania wydajności i zmniejszania kosztów. Przykładowo w przypadku zamówienia 1000 jednostek alokacji dla programu, który wymaga zaledwie 50 jednostek alokacji, system zaleci użycie tylko 50, co umożliwi zmniejszenie kosztów o 95%.

Wirtualizacja analizy

Wykonuj czynności związane ze wszystkimi danymi dzięki funkcji zoptymalizowanej wirtualizacji danych w źródłach relacyjnych, takich jak Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics. Zapytania są automatycznie optymalizowane przez przeniesienie przetwarzania bliżej źródła danych bez konieczności przenoszenia danych, co umożliwia maksymalizowanie wydajności i minimalizowanie opóźnień.

Obsługa, inspekcja i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Rozszerz lokalne zabezpieczenia i środki nadzoru na chmurę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami co do zabezpieczenia i zgodności z przepisami. Logowanie jednokrotne (SSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości są wbudowane w usługę Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory). Kontrola dostępu oparta na rolach oraz możliwość inspekcji wszystkich operacji z zakresu przetwarzania i zarządzania są domyślnie włączone. Gwarantujemy umowę SLA klasy korporacyjnej zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% oraz całodobową pomoc techniczną przez siedem dni w tygodniu dla rozwiązania danych big data.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Wypróbuj bezpłatnie usługę Data Lake Analytics

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie