Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Analysis Services

  • Szybkie rozpoczynanie pracy bez konieczności zarządzania infrastrukturą

  • Wizualizowanie danych przy użyciu ulubionego narzędzia do wizualizacji danych

  • Skalowanie zasobów odpowiednio do potrzeb biznesowych

  • Pewne definiowanie, wdrażanie, testowanie i dostarczanie rozwiązań do analizy biznesowej

 

Szybkie rozpoczynanie pracy i wydajne skalowanie

Usługa Azure Resource Manager służy do tworzenia i wdrażania wystąpienia usługi Azure Analysis Services w ciągu sekund, a funkcja przywracania kopii zapasowej umożliwia szybkie przenoszenie istniejących modeli do usługi Azure Analysis Services i korzystanie z zalet chmury powiązanych ze skalowaniem, elastycznością i zarządzaniem. Skaluj w górę, skaluj w dół lub wstrzymuj usługę i płać tylko za rzeczywiste użycie.

Przekształcanie złożonych danych w jedną wersję prawdy

Połącz dane z wielu źródeł w jeden zaufany semantyczny model analizy biznesowej łatwy do zrozumienia i użycia. Włącz funkcje samoobsługi i odnajdywania danych dla użytkowników biznesowych dzięki uproszczeniu widoku danych i ich podstawowej struktury.

Dostosowywanie wydajności do tempa działania firmy

Skróć czas analizy dużych i złożonych zestawów danych. Krótkie czasy reakcji oznaczają, że rozwiązanie do analizy biznesowej może spełniać potrzeby użytkowników biznesowych i dotrzymać kroku Twojej firmie. Miej dostęp do danych operacyjnych w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji DirectQuery i na bieżąco monitoruj przebieg swojej działalności biznesowej.

Zapewnianie bezpiecznego dostępu w dowolnym miejscu i czasie

Upewnij się, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do modeli danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki zabezpieczeniom opartym na rolach i obsłudze usługi Azure Active Directory. Dzięki dostępności na poziomie 99,9% użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji, kiedy ich potrzebują.

Szybsze dostarczanie

Wdrażaj swoje rozwiązania do analizy biznesowej w przewidywalny i wysoce bezpieczny sposób. Używaj niezawodnych funkcji zarządzania cyklem życia aplikacji, aby bez żadnych obaw definiować, wdrażać, testować i dostarczać rozwiązanie do analizy biznesowej.

Programowanie w znajomym środowisku

Korzystaj z dobrze znanego, zintegrowanego środowiska projektowego programu Visual Studio, aby koncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na nauce nowych umiejętności. Łatwo wdrażaj w chmurze istniejące modele tabelaryczne programu SQL Server 2016.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure