Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure
Planeta w kosmosie

Dostępność produktów według regionów

Dostępność platformy Azure ogłoszono w co najmniej 60 regionach (to więcej niż oferują wszyscy inni dostawcy usług w chmurze). Ułatwia to wybór centrum danych i regionów świadczenia usługi Azure spełniających potrzeby Twoje i Twoich klientów.
WPROWADZENIE

Zacznij tworzyć dzięki platformie Azure

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z platformy Azure, utwórz bezpłatne konto Azure lub skontaktuj się z działem sprzedaży platformy Azure, aby odkryć nowy świat zrównoważonej, zaufanej infrastruktury chmury na platformie Azure. 
Osoba w okularach patrząca na ekran komputera

Azure Portal

Twórz i monitoruj aplikacje oraz zarządzaj nimi w jednej, ujednoliconej konsoli i wyświetlaj całe użycie usługi na jednym rachunku.
Uśmiechnięta osoba trzymająca telefon

Aplikacja mobilna platformy Azure

Śledź zasoby platformy Azure z urządzenia przenośnego i uzyskuj alerty dotyczące środowiska.
Osoba pracująca na laptopie w nowoczesnym biurze

Cloud Shell

Połącz się z platformą Azure przy użyciu uwierzytelnionego środowiska powłoki opartego na przeglądarce, które jest dostępne praktycznie z dowolnego miejsca.
Trzy osoby siedzące przy biurku i pracujące na laptopach.

Azure Service Health

Skonfiguruj dostosowywalne alerty w chmurze, analizuj problemy z kondycją i monitoruj zasoby w chmurze za pomocą spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Daty wydania, funkcje i wymagania mogą ulec zmianie przed ostatecznym komercyjnym wydaniem opisanych tutaj produktów/funkcji/oprogramowania. Ta lista służy tylko do celów informacyjnych. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, ZWIĄZANYCH Z INFORMACJAMI PODANYMI NA TEJ STRONIE. 

 

Regiony dostępu zarezerwowanego: Dostęp do niektórych regionów jest ograniczony do obsługi określonych scenariuszy klientów, na przykład odzyskiwania po awarii w kraju. Zobacz ciągłość działania i odzyskiwanie po awarii (BCDR).