Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Rozumienie języka konwersacyjnego

Funkcja usługi Język platformy Azure AI, która używa interpretacji języka naturalnego (NLU), dzięki czemu użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z Twoimi aplikacjami, botami i urządzeniami IoT.

Dodawanie niestandardowego modelu NLU do aplikacji

Twórz aplikacje z rozumieniem języka konwersacyjnego — funkcją usługi Język platformy Azure AI, która na podstawie języka naturalnego interpretuje cele użytkownika i wyodrębnia kluczowe informacje z fraz konwersacyjnych. Twórz wielojęzyczne, dostosowywalne modele klasyfikacji intencji i wyodrębniania jednostek dla słów kluczowych lub fraz w 96 językach. Trenuj modele w jednym języku naturalnym i używaj ich w wielu językach bez konieczności ponownego trenowania.

Sprawdź na konferencji Build, co nowego na platformie Azure AI

Studio językowe upraszcza tworzenie, etykietowanie i wdrażanie modeli niestandardowych.

Nie jest wymagane żadne doświadczenie w uczeniu maszynowym.

Możliwość konfiguracji w celu zwracania najlepszej odpowiedzi z wielu aplikacji językowych.

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej i system ochrony prywatności stosowany zarówno dla danych, jak i dla wytrenowanych modeli.

Szybkie tworzenie niestandardowego rozwiązania wielojęzycznego

Szybko twórz intencje i jednostki oraz oznaczaj etykietami własne wypowiedzi. Dodawaj wstępnie utworzone składniki z szerokiej gamy powszechnie dostępnych typów. Oceniaj przy użyciu wbudowanych pomiarów ilościowych, takich jak precyzja i kompletność. Za pomocą prostego pulpitu nawigacyjnego możesz zarządzać wdrożeniami modeli w ramach intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika studia językowego.

Wytrenuj rozwiązanie wielojęzyczne do tagowania, oceniania, wdrażania i próbkowania.

Tworzenie rozwiązania przetwarzania języka naturalnego

Bezproblemowo korzystaj z innych funkcji w usłudze Język platformy Azure AI, a także usługi Azure Bot Service, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie do konwersacji.

Ulepszanie aplikacji przy użyciu nowej generacji usługi LUIS

Funkcja rozumienia języka konwersacji to następna generacja usługi Language Understanding (LUIS). Zawiera najnowocześniejsze modele językowe, które rozumieją znaczenie wypowiedzi i wychwytują odmiany słów, synonimy i błędną pisownię, a przy tym jest wielojęzyczna. Ponadto automatycznie organizuje boty obsługiwane przez funkcje rozumienia języka konwersacji i odpowiadania na pytania oraz klasyczną usługę LUIS.

Zapoznaj się ze scenariuszami rozumienia języka konwersacyjnego

Tworzenie bota konwersacyjnego klasy korporacyjnej

Ta architektura referencyjna opisuje sposób tworzenia bota konwersacyjnego (czatbota) klasy korporacyjnej za pomocą struktury Azure Bot Service.

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i funkcji rozumienia języka konwersacyjnego umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej.

Sterowanie urządzeniami IoT przy użyciu asystenta głosowego

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne, które rozumieją język naturalny i obsługują wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni.

Funkcja rozumienia języka konwersacji to następna generacja usługi Language Understanding (LUIS)

Rozumienie języka konwersacji
 
Language Understanding (LUIS)
Najnowocześniejsze modele oparte na transformatorze 
Jest dołączony
Trenuj model w jednym języku naturalnym i używaj go w wielu językach bez konieczności ponownego trenowania
Jest dołączony
Organizowanie między aplikacjami w wielu językach
Jest dołączony
Współdziałanie z zestawem SDK programu Bot Framework
Jest dołączony
Jest dołączony
Współdziałanie z narzędziem Bot Framework Composer  
Jest dołączony
Uruchamianie lokalnie lub na urządzeniach brzegowych przy użyciu kontenerów  
Jest dołączony
Dodawaj adnotacje, trenuj, oceniaj i wdrażaj modele za pomocą studia językowego
Studio językowe
LUIS.ai

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zobacz, w jaki sposób firmy stosują modele usługi Language Understanding (LUIS) oraz modele rozumienia języka konwersacji

Telefónica oferuje asystenta cyfrowego bazującego na usłudze NLU i na sztucznej inteligencji

Potentat telekomunikacyjny opracowuje asystenta cyfrowego bazującego na bocie języka naturalnego, aby współpracować z klientami na nowym poziomie.

Rockefeller Capital Management

a

Firma Vodafone przekształca swoją strategię obsługi klienta za pomocą asystenta cyfrowego opartego na Usługach platformy Azure AI

"Użyliśmy Usług platformy Azure AI i usługi Microsoft Bot Framework, aby zapewnić naszym klientom błyskawicznie reagującego, osobistego eksperta. Zapewnienie stałego dostępu do pomocy jest kluczową kwestią naszej strategii obsługi klienta."

Paul Jacobs, szef działu transformacji operacyjnej

MVP Health Care

i

LaLiga zwiększa zaangażowanie za pomocą własnego wirtualnego asystenta

"Jest to najprostszy i najbardziej naturalny sposób interakcji z ludźmi, więc chcieliśmy dać naszym fanom tę opcję. Nie muszą nawigować przez aplikację, aby znaleźć informacje, po prostu zadają pytanie w prostym języku."

Alfredo Bermejo, dyrektor ds. strategii cyfrowej, LaLiga

Costain

1

Nasza firma rozszerza możliwości bota Flo, aby lepiej obsługiwał klientów

"Korzystając z usługi Microsoft Azure Bot Services i Usług platformy Azure AI, możemy kontynuować naszą własną progresywną podróż po innowacjach cyfrowych i zrobić to w elastyczny, szybki i ekonomiczny sposób."

Matt White, menedżer ds. marketingu, Personal Lines Acquisition Experience, Progressive Insurance

VECOZO
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące funkcji rozumienia języka konwersacji

  • Funkcja rozumienia języka konwersacyjnego to następna generacja usługi LUIS. Zawiera najnowocześniejsze modele językowe oraz technologię, które rozumie znaczenie wypowiedzi i łatwo wychwytuje odmiany słów, synonimy i błędną pisownię, a przy tym jest wielojęzyczna i natychmiast gotowa do użycia. Oferuje ona również orkiestrację, która umożliwia bezpośrednie łączenie z projektami rozumienia języka konwersacyjnego, bazami wiedzy niestandardowego odpowiadania na pytania (dawniej QnA Maker), a nawet klasycznymi aplikacjami usługi LUIS.

  • Zapoznaj się ze stroną cennika.

  • Używa natywnej technologii wielojęzycznej do trenowania klas intencji i ekstraktorów jednostek. Na przykład wytrenuj projekt w języku angielskim i wykonaj dotyczące go zapytanie w języku francuskim, niemieckim lub włoskim, a nadal otrzymasz oczekiwane wyniki dla intencji i jednostek. Dodaj dane w różnych językach na wypadek, gdyby wyniki dowolnego z języków nie były równie dobre.

  • Złożone usługi konwersacyjne, takie jak czatboty, wymagają więcej niż tylko jednego projektu językowego do obsługi ich scenariuszy. Twórz projekty orkiestracji i łącz je z projektami rozumienia języka konwersacji, bazami wiedzy niestandardowego odpowiadania na pytania i klasycznymi aplikacjami usługi LUIS. Każde połączenie jest mapowane na intencję w projekcie orkiestracji. Zapytanie w ramach projektu będzie przewidywać, która intencja najlepiej pasuje do zapytania, i przekieruje ją do połączonego projektu, a następnie powróci z odpowiedzią połączonego projektu.

  • Funkcja rozumienia języka konwersacyjnego obsługuje wiele języków.

  • Postępuj zgodnie z dokumentacją dotyczącą orkiestracji.

  • Usługa LUIS będzie nadal obsługiwana i utrzymywana jako usługa ogólnie dostępna.

Rozpocznij tworzenie przy użyciu usług platformy Azure AI

Wypróbuj bezpłatnie rozumienie języka konwersacji