Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Failover voor Azure Storage-accounts is nu openbare preview

Publicatiedatum: 05 februari, 2019

Failover voor Azure Storage-accounts van klanten die gebruikmaken van accounts met geografisch redundante opslag (GRS) en geografisch redundante opslag met leestoegang (RA-GRS), is nu in openbare preview. Klanten kunnen deze functie gebruiken om te bepalen wanneer voor hun opslagaccounts failover van de primaire regio naar de secundaire regio moet worden uitgevoerd.

Als de primaire regio voor uw account met geografisch redundante opslag langere tijd niet beschikbaar is, kunt u een failover voor het account afdwingen. Wanneer u een failover uitvoert, worden alle gegevens in het opslagaccount overgezet naar de secundaire regio en wordt de secundaire regio de primaire regio. De DNS-records van alle service-eindpunten voor opslag (blob, bestand, wachtrij, tabel en Azure Data Lake Storage Gen2) worden bijgewerkt met de nieuwe primaire regio. Nadat de failover is voltooid, kunnen clients automatisch gegevens naar het opslagaccount schrijven met behulp van de service-eindpunten in de nieuwe primaire regio zonder dat er wijzingen in de code moeten worden aangebracht.

Is de failover uitgevoerd, dan wordt het opslagaccount geconfigureerd als lokaal redundante opslag (LRS). Als u replicatie naar de nieuwe secundaire regio wilt hervatten, moet u het account weer configureren voor het gebruik van geografisch redundante opslag (RA-GRS of GRS). Houd er rekening mee dat er kosten in rekening worden gebracht als u een account met lokaal redundante opslag (LRS) naar RA-GRS of GRS converteert.

Failover voor accounts wordt tijdens de preview ondersteund voor nieuwe en bestaande Azure Resource Manager-opslagaccounts die zijn geconfigureerd voor RA-GRS en GRS. Opslagaccounts kunnen accounts van het type algemeen v1 (GPv1), algemeen v2 (GPv2) of Blob Storage-accounts zijn. Failover voor accounts wordt op het momenteel ondersteund in US - west 2 en US - west-centraal.

U kunt failover voor een account starten met Azure PortalAzure PowerShellAzure CLI of de Azure Storage Resource Provider API.

Meer informatie

  • Opslagaccounts
  • Azure Resource Manager
  • Features
  • Management