Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Update Management: for-/etteraktiviteter, dynamiske grupper og oppdateringsinkludering

Publiseringsdato: 21 september, 2018

Disse nye funksjonene er tilgjengelige i Azure Update Management. Disse funksjonen gir en stor forbedring av kreftene og fleksibiliteten til Update Management.

For-/etteraktiviteter for distribusjon (forhåndsversjon)

Du kan nå spesifisere Azure Automation-arbeidsflyter som skal kjøres umiddelbart før og etter installasjon av oppdateringer. Disse for- og etteraktivitetene gjør deg i stand til å gjøre ting som:

  • Starte virtuelle maskiner, oppdatere dem og stenge dem ned igjen.
  • Stoppe en tjeneste på maskinen, oppdatere den og så starte den på nytt.

Update Management for-/etteraktiviteter

For mer informasjon, inkludert skripteksempler, kan du se dokumentasjonen for for/etter.

Dynamiske grupper (testversjon)

Du kan bruke dynamiske grupper for å opprette periodiske oppdateringsdistribusjoner for virtuelle Azure-maskiner. Denne nye funksjonen muliggjør:

  • Målretting av virtuelle Azure-maskiner basert på Azure-opprinnelige konsepter: abonnementer, ressursgrupper, plasseringer og koder.
  • Dynamisk oppløsning av målmaskinene for en oppdateringsdistribusjon. Etter at oppdateringsdistribusjonen er opprettet, blir alle nye maskiner som legges til Update Management og som møter søkebetingelsene automatisk plukket opp uten at brukeren behøver å endre selve oppdateringsdistribusjonen.

For eksempel, det følgende gruppemålet for oppdateringsdistribusjonen vil velge alle inkluderte virtuelle maskiner i de valgte ressursgruppene som har koden PatchWindow=SundayNight. Denne distribusjonen kan konfigureres til å kjøre ukentlig. Når ekstra inkluderte virtuelle maskiner merkes med PatchWindow=SundayNight, blir de automatisk plukket opp og oppdatert i neste distribusjonskjøring.

Dynamic Groups i Update Management

 

For videre informasjon kan du se Bruke dynamiske grupper.

Oppdateringsinkludering

Nå kan du spesifisere inkluderingslister for oppdateringer. Når du bruke inkluderingslister, kan du hvitliste oppdateringer slik at du kan kontrollere nøyaktig hvilke oppdateringer som kommer med i en distribusjonskjøring. Dette kan være nyttig hvis du vil påse at bare oppdateringer du har godkjent rulles ut til tjenesten.

Update Management Update Inclusion

For mer informasjon kan du se dokumentasjonen for oppdateringsinkludering.

  • Automatisering
  • Features
  • Management
  • Services

Relaterte produkter