Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generelt tilgjengelig: Ressursforekomstregler for tilgang til Azure Storage

Publiseringsdato: 06 september, 2022

Ressursforekomstregler legger til rette for sikker tilkobling til en lagringskonto ved å begrense tilgangen til spesifikke ressurser for utvalgte Azure-tjenester.

Azure Storage gir en lagdelt sikkerhetsmodell som lar deg sikre og kontrollere tilgangen til lagringskontoen din. Du kan konfigurere nettverkstilgangsregler for å begrense tilgangen til lagringskontoen din fra utvalgte virtuelle nettverk eller IP-adresseområder. Noen Azure-tjenester opererer på multi-leierinfrastruktur. Det vil si at ressursene til disse tjenestene ikke kan isoleres til et spesifikt virtuelt nettverk.

Med regler for ressursforekomster kan du nå konfigurere lagringskontoen din til bare å tillate tilgang til slike Azure-tjenester fra spesifikke ressursforekomster. Azure Synapse tilbyr for eksempel analytiske funksjonaliteter som ikke kan rulles ut i et virtuelt nettverk. Hvis Synapse-arbeidsområdet ditt bruker slike funksjonaliteter, kan du konfigurere en ressursforekomstregel på en sikret lagringskonto for bare å tillate trafikk fra det Synapse-arbeidsområdet.

Ressursforekomster må være i samme leier som lagringskontoen din, men de kan tilhøre en hvilken som helst ressursgruppe eller abonnement i leieren.

Les mer.

  • Kontoer for lagring
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Security

Relaterte produkter