Generell tilgjengelighet: Power BI Embedded i Microsoft Azure Government Cloud

Publisert på tirsdag 13. mars 2018

 

Power BI Embedded er nå generelt tilgjengelig i Microsoft Azure Government.

 

Power BI Embedded gjør det mulig for uavhengige programvareleverandører å bygge inn fantastiske, fullstendig interaktive kontroller og analyser i programmene deres. For mer informasjon kan du gå til Power BI Embedded-siden.

Related feedback