HDInsight available on more virtual machine sizes

18. února 2015

Azure HDInsight is available on more virtual machine types and sizes. HDInsight can utilize the following:
  • A2 to A7 sizes that are built for general purposes
  • D-Series nodes that feature solid-state drives (SSDs) and 60-percent faster processors
  • A8 and A9 sizes that have InfiniBand support for fast networking
For more information, please visit HDInsight pricing webpage.

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace