Přeskočit navigaci

Nový nástroj pro migraci z klasických upozornění monitorování

Datum publikování: 28 března, 2019

Jak už jsme uvedlo dřív, klasická upozornění a související rozhraní API pro Azure Monitor se 30. června 2019 vyřadí z provozu. Va vašem předplatném jsme zpřístupnili nový nástroj, který můžete využít k automatické migraci vašich stávajících klasických pravidel upozornění na novou platformu. Pokud tento nástroj nepoužijete, Microsoft ho od července 2019 automaticky aktivuje pro migraci vašich pravidel klasických upozornění.

Novinky týkající se upozornění Azure Monitoru

Můžete teď nastavit několik filtrů a využívat podrobnější rozlišování v pravidlech upozornění. Můžete také vytvářet pravidla upozornění ve velkém měřítku, a to vytvořením jednoho pravidla pro několik prostředků. Na nové platformě Azure Monitoru navíc prostřednictvím dynamické prahové hodnoty (Preview) můžete identifikovat vzory a upozorňovat na anomálie. Skupiny akcí na této nové platformě poskytují celou řadu možností, které u klasických upozornění nejsou k dispozici, jako jsou odesílání zpráv SMS, iniciování hlasových hovorů, spouštění funkcí Azure a přidávání lístků v nástroji ITSM.

Použití nástroje pro migraci klasických upozornění

Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak nástroj pro migraci využít v části Upozornění pro Azure Monitor na portálu, přečtěte si tyto podrobné pokyny.

Migrace pravidel upozornění naruší veškerou automatizaci, kterou jste nasadili.

  • Pro vytváření upozornění, skripty nebo šablony Azure Resource Manageru: K adaptaci na využití nových upozornění využijte našeho průvodce.
  • Pro využití upozornění, webhooky nebo aplikace logiky: Využijte naše ukázkové aplikace logiky a runbooky Azure Automation pro využití nové datové části upozornění.

Další informace o vyřazení z provozu najdete v tématu věnovaném náhradě klasického upozorňování a sledování jednotným upozorňováním a sledováním v Azure Monitoru.

  • Azure Monitor
  • Upozornění (klasická)
  • Application Insights
  • Compliance
  • Management
  • Services
  • Retirements

Související produkty