Přeskočit na hlavní obsah

Aktivní geografická replikace je dostupná ve všech úrovních služby Azure SQL Database

Datum publikování: 29 dubna, 2016

Povolili jsme Aktivní geografickou replikaci napříč úrovněmi Basic a Standard služby Azure SQL Database, a tím jsme s okamžitou platností rozšířili naše funkce geografické replikace. Následkem toho se standardní geografická replikace v dubnu 2017 vyřadí z provozu. Možnost využití aktivní geografické replikace v databázích úrovně Basic nebo Standard zákazníkům zajistí řadu výhod, které poskytnou lepší zabezpečení a kontinuitu podnikových procesů v případě havárie:

  • Zotavení po havárii na úrovni databáze se provede rychle, když replikujete transakce do databází na jiné servery SQL Database ve stejné nebo jiné oblasti.
  • Redundance mezi oblastmi umožňuje aplikacím obnovení z trvalé ztráty datového centra způsobeného přírodními katastrofami, závažnými lidskými chybami nebo zlovolnými činy.
  • Online sekundární databáze jsou čitelné a lze je použít jako nástroje pro vyrovnávání zatížení pro úlohy jen pro čtení, jako je například vytváření sestav.
  • Při automatické asynchronní replikaci se po založení online sekundární databáze aktualizace primární databáze automaticky kopírují do sekundární databáze.

Další informace o aktivní geografické replikaci a její úplný přehled funkcí najdete na stránce dokumentace popisující aktivní geografickou replikaci pro Azure SQL Database. Další informace o cenách najdete na stránce s cenami SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services