Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure SQL Veri Ambarı için İş Yükü Önem Düzeyi genel kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 08 Mayıs, 2019

Çoğu zaman iş süreçlerinin etkili ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için analiz çözümünüzde karışık iş yükleri çalıştırmanız gerekir. Kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda önce hangi iş yüklerinin yürütülmesi gerektiğinin belirlenmesi, çözümün genel maliyetinin yönetilmesine yardımcı olması açısından kritik öneme sahiptir. Örneğin, pano halinde sunulan yönetici raporları geçici sorgulardan daha önemli olabilir. İş Yükü Önem Düzeyi artık bu senaryoyu mümkün kılıyor. Önem düzeyi daha yüksek olan isteklerin kaynaklara daha hızlı erişmesi güvence altına alınır. Bu olanak, önceden tanımlanmış SLA’ların karşılanmasına yardımcı olur ve önemli isteklere öncelik tanınmasını sağlar.

İş yükü sınıflandırma kavramı

İş yükü önceliğinin tanımlanması için çeşitli istekler sınıflandırılmalıdır. Azure SQL Veri Ambarı, bir SQL sorgusu, veritabanı kullanıcısı, veritabanı rolü, Azure Active Directory oturum açma adı veya Azure Active Directory grubu için ayarlanabilen esnek sınıflandırma ilkelerini destekler. İş yükü sınıflandırma işlemi yeni CREATE WORKLOAD CLASSIFIER söz dizimi kullanılarak gerçekleştirilir.

İş yükü önem düzeyi kavramı

İş yükü önem düzeyi, sınıflandırma yoluyla belirlenir. Önem düzeyi, bir isteğin sahibinin bellek, CPU, GÇ ve kilitler dahil olmak üzere sistem kaynaklarına erişimini etkiler. Bir isteğe şu beş önem düzeyinden biri atanabilir: low (düşük), below_normal (normalin altında), normal, above_normal (normalin üstünde) ve high (yüksek). Önem düzeyi above_normal (normalin üstünde) olan bir istek zamanlanırsa, kaynaklara varsayılan normal önem düzeyine sahip bir istekten önce erişir.

İş yükü önem düzeyi hakkında daha fazla bilgi için belgelerdeki Sınıflandırma ve Önem Düzeyi genel bakış makalelerine başvurun. İŞ YÜKÜ SINIFLANDIRICISI OLUŞTURMA belgesine de göz atabilirsiniz.

https://azure.microsoft.com/en-au/blog/azure-sql-data-warehouse-releases-new-capabilities-for-performance-and-security/Duyuru blogunu okuyun

  • Azure Synapse Analytics
  • Features