Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure İzleyici Log Analytics’te saklama artık veri türüne göre yapılandırılabilir

Yayımlanma tarihi: 08 Ekim, 2019

Azure İzleyici Log Analytics’teki veri saklama artık tüm çalışma alanı için tek bir saklama ayarı yerine her veri türü için ayrı ayrı yapılandırılabilir.  

Basit ARM komutlarıyla her veri türüne yönelik saklamayı kolayca yapılandırabilirsiniz. Çalışma alanınızdaki veri türlerine yönelik saklamayı denetlemek için Tablolar alt kaynağında bir GET çalıştırın:

GET /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview

Ayar saklama da benzer biçimde yapılır. Örneğin, GüvenlikOlayları için 730 günlük saklama ayarlamak istiyorsanız:

PUT /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview {"properties":  {"retentionInDays": 730 } }

Ayrı ayrı veri türlerinde saklama ayarlamanız için yeni sağlanan bu esneklik, veri saklama maliyetlerinizi düşürebilir. Ekim 2019’dan (bu özellik ilk yayınlanmasından) itibaren toplanan verilerde, bazı veri türleri için saklama süresinin düşürülmesi zaman içinde saklama maliyetlerinizi azatabilir. Daha önce toplanan verilerde, tek bir tür için daha düşük bir saklama süresi ayarlanması saklama maliyetlerinizi etkilemez.

Daha fazla bilgi edinin ve bu özelliği kullanma hakkında ek ipuçları alın. 

<div"> </div">

  • Management