Ana içeriğe atla

Azure Log Analytics’teki yenilikler - Nisan 2018

Yayımlanma tarihi: 17 Nisan, 2018

Yeni özellikler ve işlevler Azure Log Analytics’te kullanıma sunulmuştur.

Log Analytics Ayarlar menüsü artık iki yeni özelliği kullanıma sunan bir Görünüm bölümü içeriyor.

Bu yeni özelliklerden ilki otomatik sıralama. Artık sorgu sonuçları varsayılan olarak zaman alanına ("TimeGenerated") göre sıralanıyor. Ancak bu ayar istemci tarafı sıralamayı denetliyor. 10.000’den fazla sonuç oluşturan sorgular doğru sırada görünmeyebilir (yalnızca görüntülenen, kısmi sonuçlara sıralama uygulanır ve bunlar ardışık olmayabilir). 10.000’den fazla sonuç oluşturan sorgular için sorgunuza "… | sort by TimeGenerated" ifadesini ekleyerek sunucu tarafında sıralama gerçekleştirmeniz gerekir.

Yeni ayarlardan diğeri, sayfa başına gösterilmesi tercih edilen sonuç sayısıdır. Gereksinimlerinizi 50 sonuç karşılamıyorsa tabloyu sayfa başına 200’e kadar sonuç gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, Sorgu Gezgini’nde artık her kayıtlı öğenin yanında, öğeleri kolayca yeniden adlandırabilmeniz ve silebilmeniz için bir bağlam menüsü gösteriliyor.

Yakın bir zamanda şu sorgu dili işlevleri eklendi: hash_sha256() (giriş değeri için bir sha256 karma değeri döndürür); row_cumsum() (farklı kayıtlarda bir sütunun genel toplamını hesaplar); strcmp() (iki dizeyi karşılaştırır) ve stdevif() ile varianceif() (belirli bir koşulu karşılayan sonuçlarda bir ifadenin standart sapmasını veya varyansını hesaplar).

Daha fazla bilgi için değişiklik günlüğünün tamamına bakın.

  • Log Analytics
  • Azure İzleyici
  • Features

İlgili Ürünler