Ana içeriğe atla

Cloud Shell’e erişim için genişletilmiş seçenekler

Yayımlanma tarihi: 05 Ocak, 2018

Azure portalı, shell.azure.com, Azure mobil uygulaması, Azure belgeleri (örneğin, Azure CLI 2.0) ve VS Code Azure Hesabı uzantısı dahil olmak üzere çeşitli erişim noktalarından modern bir komut satırı deneyimine sahip olun.

Adanmış bir URL ile kolay erişim

Azure Cloud Shell, herhangi bir web tarayıcısından kimliği doğrulanmış, tarayıcı tabanlı bir deneyimle modern bir komut satırı deneyimi sunarak üretken bir biçimde çalışmanıza imkan tanır. Erişimi basitleştirip hızlandırmak için adanmış bir URL’ye sahip tek başına bir Cloud Shell deneyimi olan shell.azure.com adresini oluşturduk. URL’de tercih ettiğiniz kabuk ortamını da belirtebilirsiniz:

  • shell.azure.com/bash
  • shell.azure.com/powershell

İçeriğinize Cloud Shell erişimi ekleyin

Cloud Shell’i Başlat düğmesini ekleyerek projenizin benioku dosyalarını, belgelerini ve blog gönderilerini geliştirin. Bu düğme, kullanıcıların adanmış bir tarayıcı penceresinde kimliği doğrulanmış, önceden yapılandırılmış Cloud Shell ortamını kullanarak projeleri çalıştırmasına, komutları test etmesine ve öğreticileri izlemesine imkan tanır.

Markdown:

[![Cloud Shell’i Başlat](https://azurecomcdn.azureedge.net/mediahandler/acomblog/launchcloudshell.png "Cloud Shell’i Başlat")](https://shell.azure.com)

HTML:

<a style="cursor:pointer" onclick='javascript:window.open("https://shell.azure.com", "_blank", "toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,menubar=no,location=no,status=no")'><image src="https://azurecomcdn.azureedge.net/mediahandler/acomblog/launchcloudshell.png" /></a>

Daha fazla bilgi için bkz. Azure Cloud Shell’i Ekleme.

VS Code tümleştirmesi

Artık Azure Hesabı uzantısını yükleyerek Cloud Shell’e VS Code’un içindeki bir terminal olarak erişebilirsiniz.

azure-cloud-shell-in-vs-code-lg

Kullanmaya başlamak için:

  1. VS Code’u 1.18 veya sonraki bir sürüme güncelleştirin.
  2. Azure Hesabı uzantısını yükleyin.
  3. VS Code’u yeniden başlatın.
  4. Azure: Oturum Aç seçeneğiyle oturum açın.
  5. Azure: Cloud Shell’de Bash’i Aç veya Azure: Cloud Shell’de PowerShell’i Aç komutu ile başlatın.

Uzantı ve kullanılabilen komutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Visual Studio Market’te Azure Hesabı uzantısı.

  • Cloud Shell
  • Management

İlgili Ürünler