Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Sanal makineler için Azure Backup kaynak grubu

Yayımlanma tarihi: 19 Aralık, 2019

Sanal makineler için Azure Backup ilkesine yönelik bir güncelleştirme yayınlıyoruz ve Azure Backup tarafından oluşturulan kaynak grubu adını özelleştirme olanağını ekliyoruz.

Şu anda Backup hizmeti, geri yükleme noktası koleksiyonunu depolamak için VM’nin kaynak grubundan farklı bir kaynak grubu oluşturur. (RP Koleksiyonu, yönetilen VM’lerin anlık kurtarma noktalarını barındırır.) Backup hizmeti tarafından oluşturulan kaynak grubunun varsayılan adlandırma biçimi: AzureBackupRG_<Coğrafi Bölge>_<n>. Bu sürümde, müşteriler varsayılan adı kullanabilir veya şirket gereksinimlerine göre güncelleştirebilir.

Kullanıcı, Azure Backup hizmeti tarafından varsayılan olarak oluşturulan RG adından farklı bir ad kullanmak istiyorsa VM yedekleme ilkesi oluşturulurken giriş olarak RG adı desenini sağlamalıdır. RG adı şu biçimde olmalıdır:

     <alfa sayısal dize>* n <alfa sayısal dize>

“n”, bir tamsayı ile değiştirilir (1’den başlayarak) ve ilk RG’nin dolu olması durumunda ölçeği genişletmek için kullanılır. Kullanıcı, gerektiğinde ilkeyi düzenleyerek kaynak grubunun adını değiştirebilir. Kullanıcıların, Backup hizmeti tarafından kullanılmak üzere oluşturulan kaynak grubunu kilitlememesi önerilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Azure Backup belgelerine bakın.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

İlgili Ürünler