Ana içeriğe atla

Azure İzleyici güncelleştirmeleri

Yayımlanma tarihi: 25 Eylül, 2017

Azure İzleyici’den ortamınız genelindeki Azure hizmetlerinizin sistem durumu ve performansı hakkında bir bakışta raporlar elde edebileceksiniz. Azure İzleyici, uygulamalar, altyapı ve ağlarla ilgili analizlerin ve önemli sorunların birleşik bir pano görünümünü sunacaktır. Ayrıca, Azure’daki çeşitli izleme hizmetlerinde gezinme ve kullanıcı ekleme konusunda bir başlangıç noktası görevini görecektir. Azure İzleyici ve Azure Log Analytics, etkileşimli yeni bir sorgu dili ve kaynaklar arası kurulan bağıntıları kullanarak daha kapsamlı bir şekilde tümleştirilecek ve bu sayede daha da zengin veri analizi ve öngörüleri sağlayacaktır.

Azure İzleyici’ye yönelik olarak ayrıca hem çok boyutlu hem de boyutsuz ölçümler için grafik işlemeyi destekleyen tamamen yenilenmiş bir ölçüm inceleme deneyimi genel önizleme aşamasında kullanıma sunulacaktır. Farklı türlerde kaynaklardan, çeşitli kaynak gruplarından ve aboneliklerden ölçümleri üst üste yerleştiren grafikler çizebilirsiniz. Yeni Ölçüm Gezgini’nde aynı anda birden fazla grafiği görüntüleyerek ölçüm değerlerindeki eğilimler, ani artışlar ve düşüşler arasında ilişki kurmak mümkündür. Çok boyutlu ölçümleri destekleyen kaynaklar (örneğin, Application Insights veya Depolama) için dilediğiniz boyut ya da değer kombinasyonlarına filtre uygulayabilir ve/veya gruplama ekleyerek her bir boyut değeri için bir adet çizgi görebilirsiniz.

  • Azure İzleyici
  • Features

İlgili Ürünler