Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure API Management’ın özelliklerinin ve düzeltmelerin özeti

Yayımlanma tarihi: 26 Mart, 2019

22 Mart'ta düzenli bir Azure API Management hizmet güncelleştirmesi başlattık. Güncelleştirme, aşağıdaki hata düzeltmelerini, değişiklikleri ve yeni özellikleri içerir:

  • validate-jwt ilkesine, bir isteğe bağlı output-token-variable-name özniteliği ekledik. Doğrulama başarılı olduğunda, bu öznitelik tarafından tanımlanan bağlam değişkeni Jwt türünde, gelen belirteci temsil eden bir nesne alır.
  • validate-jwt ilkesinin openid-config özniteliğine ifadeler desteği ekledik.
  • forward-request ilkesine bir isteğe bağlı buffer-request-body ilkesi ekledik. true olarak ayarlandığında (varsayılanı false’dur), bu istek otomatik olarak arabelleğe alınır ve bir sonraki retry’da tekrar kullanılır.
  • Jwt türüne bir IssuedAt özelliği ekledik. JSON Web Token (JWT) belirtiminde tanımlanan iat kaydedilmiş talebine karşılık gelir.
  • API Management’a bölgesel ağ geçidi URL’sinden erişildiğinde TLS sertifika hatasına neden olan bir hata düzeltildi. Bölgesel uç noktalarına, Azure portalının özellikler dikey penceresinden erişebilirsiniz.

Güncelleştirmeleri kademeli olarak dağıtıyoruz. Etkin hizmet örneklerinin tamamının güncelleştirmeleri alması genelde bir hafta sürmektedir.

  • API Management
  • Features

İlgili Ürünler