20 Aralık Azure API Management güncelleştirmesi

21 Aralık 2018 Cuma tarihinde gönderildi

20 Aralık’ta düzenli bir API Management hizmet güncelleştirmesi başlattık. Güncelleştirme, aşağıdakileri hata düzeltmelerini, değişiklikleri ve yeni özellikleri içermektedir:

  • Arka uç URL’lerinin doğrulaması iyileştirildi. Artık API yapılandırmasında ve set-backend ilkesinde geçerli arka uç URL’lerinin kullanılmasını zorunlu tutuyoruz. 
  • SSL dikey penceresi yeniden adlandırıldı. Önceki SSL dikey penceresinin adı Protokol ayarları olarak değiştirildi.  
  • İstemci tarafında HTTP/2 desteği. Artık istemciler ve API Management ağ geçidi arasında HTTP/2 desteği sağlıyoruz. Bu olanak, Protokol ayarları bölümünde etkinleştirilebilir. 

Güncelleştirmelerin zaman içinde parça parça dağıtıldığını ve etkin hizmet örneklerinin tamamının güncelleştirilmeleri almasının genelde bir hafta veya daha fazla sürebileceğini unutmayın.

Related feedback