Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Stöd för Amazon RDS för onlinemigrering av SQL Server till Azure SQL Database

Publiceringsdatum: 23 januari, 2019

Migrera Amazon fjärrskrivbordstjänster för SQL Server till Azure SQL Database med minimal stilleståndstid med hjälp av allmänt tillgängliga funktioner i Azure Database Migration Service. Mer information om hur du använder Azure Database Migration Service för att utföra onlinemigrering från Amazon fjärrskrivbordstjänster för SQL Server till Azure SQL Database med minimal stilleståndstid finns i självstudien Migrera SQL Server till Azure SQL Database online med Database Migration Service.

Läs mer

  • Azure Database Migration Service
  • Azure SQL Database
  • Services

Tillhörande produkter