Hoppa över navigering

Underströmsstöd i Azure Stream Analytics

Inlägg på den 12 april 2018

Kunder skapar en rad olika strömningsprogram med hjälp av Azure Stream Analytics, till exempel IoT, biltelematik och smarta hissar. Arbetet kräver bearbetning av telemetriströmmar från varje tillgång eller källa – allt i samma jobb, utan att sammanfoga tidslinjen från händelser som tillhör olika enheter eller källor. Orsaken är att deras klockor kan vara kraftigt osynkroniserade.

Underströmsstöd i Stream Analytics hjälper kunder att bearbeta telemetriströmmar med enkla språkkonstruktioner. Ett nytt nyckelord, OVER, utökar satsen TIMESTAMP BY för det här ändamålet.

Mer information finns i dokumentationen om TIMESTAMP BY.

Related feedback