Stream Analytics stöder utdata till Azure Data Lake Storage Gen 2

Inlägg på den 17 juli 2019

Azure Stream Analytics har nu en utdataadapter för utgående data till Azure Data Lake Storage Gen2 – en kraftigt skalbar och kostnadseffektiv Data Lake-lösning för stordataanalys. Mer information finns i vår dokumentation om utdataadaptrar.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Data Lake Storage
  • Features