Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

SQL Server Data Tools-stöd för 1500-kompatibilitetsnivån

Publiceringsdatum: 04 oktober, 2019

Vi är glada att meddela att SQL Server Data Tools (SSDT) för Analysis Services nu har stöd för tabellmodeller med 1500-kompatibilitetsnivån. 1500-kompatibilitetsnivån krävs för att dra nytta av de senaste funktionerna för tabellmodeller i Azure Analysis Services. Du kan ladda ned det senaste SSDT VSIX för Visual Studio från VS Marketplace.

Om du vill skapa ett nytt projekt med en tabellmodell i SSDT anger du 1500-kompatibilitetsnivån när du skapar projektet. Du kan också uppgradera ett befintligt tabellprojekt till 1500 i fönstret Egenskaper för BIM-filen.

Beräkningsgrupper

Beräkningsgrupper hanterar problemet med spridningen av mått i komplexa BI-modeller som ofta orsakas av vanliga beräkningar, t.ex. beräkningar med tidsinformation. Analysis Services-modeller återanvänds i stora organisationer, och växer därför ofta i skala och komplexitet.

Här är en länk till den officiella dokumentationssidan för beräkningsgrupper: https://aka.ms/CalculationGroups. Den innehåller detaljerade exempel på tidsinformation, valutakonvertering, dynamiska måttformat och hur du konfigurerar prioritetsegenskapen för flera beräkningsgrupper i en enskild modell. Vi kommer att uppdatera den här artikeln efterhand som vi förbättrar beräkningsgrupperna och de scenarier som beskrivs.

Om du vill skapa en ny beräkningsgrupp för en tabellmodell i SSDT går du till tabellmodellutforskaren och högerklickar på mappen Beräkningsgrupper. Sedan kan du lägga till beräkningsobjekt och ange uttryck för dem i DAX-redigeraren.

<p">Egenskaper för beräkningsobjekt

 

Använd egenskapen Ordningstal för att styra beräkningsobjektens ordning. För att göra det behöver du lägga till en andra kolumn och använda den som ”sortera efter”-kolumn. Detta konfigureras automatiskt när den andra kolumnen skapas.

Många-till-många-relationer

Många-till-många-relationer (M2M) tillåter relationer mellan tabeller där båda kolumnerna är icke-unika. En relation kan definieras mellan en dimensions- och faktatabell på en detaljnivå högre än nyckelkolumnen för dimensionen. Det kan undvika normalisering av dimensionstabeller och kan förbättra användarupplevelsen eftersom den resulterande modellen har ett mindre antal tabeller med logiskt grupperade kolumner.

M2M-relationer

</p">
  • Azure Analysis Services
  • Features

Tillhörande produkter