Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Nu har Azure Shared Image Gallery stöd för specialiserade avbildningar (förhandsversion)

Publiceringsdatum: 06 november, 2019

I Azure Shared Image Gallery fanns redan möjligheten att skapa avbildningsversioner med generaliserade hanterade avbildningar som källa. Och nu finns även stöd för specialiserade avbildningar i Shared Image Gallery (förhandsversion). Förutom detta kan du nu också skapa avbildningsversioner med flera ögonblicksbilder (operativsystemdisk och datadiskar) som källa.

 

Vanliga frågor och svar:

  • Vad innebär det att en VM-avbildning är specialiserad? Hur skiljer den sig från en generaliserad VM-avbildning?

För generaliserade VM-avbildningar måste Sysprep (Windows) eller avetablering (Linux) köras på den virtuella datorn innan en avbildning skapas, och sedan blir den virtuella källdatorn oanvändbar. För att skapa en specialiserad VM-avbildning behöver inte Sysprep (Windows) eller avetablering (Linux) köras innan avbildningen skapas, vilket gör att den virtuella källdatorn förblir intakt. Vid en specialiserad VM-avbildning behålls inloggningsuppgifter och datornamnet.

  • Vilka begränsningar finns i förhandsversionen?

 

En specialiserad avbildningsversion kan endast skapas via ögonblicksbilder.

I oktober 2019 lanserade vi ögonblicksbilder som krypteras med kundhanterade nycklar. Den här förhandsversionen stöder inte krypterade ögonblicksbilder.

  • Vad bör jag tänka på innan jag använder den här funktionen?

Om du använder avbildningen för att distribuera flera virtuella datorer i samma virtuella nätverk eller domän måste du se till att ändra datornamnet direkt efter att de virtuella datorerna startats för att aktivera kommunikation mellan de virtuella datorerna.

  • Är förhandsversionen tillgänglig i alla Azure-regioner?

Den här förhandsversionen är tillgänglig i alla offentliga Azure-molnregioner. Den här funktionen lanseras i nationella moln under de närmaste månaderna.

  • Hur gör jag för att börja använda funktionen?

Det krävs ingen registrering för förhandsversionen. Börja med dokumentationen, och se CLI, Azure-portalen och API. PowerShell och SDK:er stöds inte under förhandsversionsperioden.

  • Virtuella datorer
  • Features
  • Management

Tillhörande produkter