Hoppa över navigering

Tillbakadragning av PHP 5.5-körningsmiljön från App Service

Publiceringsdatum: 11 oktober, 2017

Eftersom PHP Group har uppgett att PHP 5.5 inte längre stöds kommer det inte längre några fler uppdateringar av den versionen, vilket innefattar säkerhetskorrigeringar. För att undvika risken för säkerhetsproblem i Azure App Service planerar vi att dra tillbaka vårt stöd för PHP 5.5 i januari 2018. För närvarande stöder vi PHP 5.6, 7.0 och 7.1.

Den här tillbakadragningen påverkar alla kunder som kör sin webbapp på PHP 5.5-körningsmiljön (såvida de inte använder en anpassad PHP-körning). Vi rekommenderar starkt att du uppgraderar till en version av PHP som stöds eftersom din webbapp automatiskt kommer att flyttas till PHP 5.6. Mer information om hur du migrerar från PHP 5.5 till en annan version av PHP finns i dokumentationen på webbplatsen Appendices (Bilagor) på PHP.net. 

Även om vi tar bort PHP 5.5-körningsmiljön från plattformen är vi medvetna om att vissa program är komplexa och kan vara knutna till en viss version av PHP-körningsmiljön. Om du vill fortsätta att stödja dina PHP 5.5-program är det möjligt att behålla PHP 5.5-körningsmiljön. Mer information finns i avsnittet ”How to: Use a custom PHP runtime” (Så här använder du en anpassad PHP-körningsmiljö) på dokumentationswebbplatsen Configure PHP in Azure App Service Web Apps (Konfigurera PHP i Azure App Service-webbappar). 

  • App Service
  • Features
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter