Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan Azure Monitor Log Analytics-kvarhållning konfigureras efter datatyp

Publiceringsdatum: 08 oktober, 2019

Nu kan datakvarhållning i Azure Monitor Log Analytics konfigureras för varje datatyp i stället för med en enda kvarhållningsinställning för hela arbetsytan.  

Det är enkelt att konfigurera kvarhållning för varje datatyp med hjälp av enkla ARM-kommandon. Du kan kontrollera kvarhållningen för datatyperna i din arbetsyta genom att köra en GET-begäran mot Tables-underresursen:

GET /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview

Det är enkelt att konfigurera kvarhållning. Så här kan du till exempel konfigurera kvarhållningen för SecurityEvents till 730 dagar:

PUT /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview {"properties":  {"retentionInDays": 730 } }

Möjligheten att konfigurerar kvarhållning för enskilda datatyper innebär att du kan minska kostnaderna för kvarhållning. För data som samlas in från och med oktober 2019 (när den här funktionen gavs ut) kan du genom att minska kvarhållningen för vissa datatyper minska kostnaden för kvarhållning över tid. För data som samlats in tidigare påverkas inte kvarhållningskostnaderna om du förkortar kvarhållningen för en enskild typ av data.

Läs mer och få fler tips om hur du använder den här funktionen. 

<div"> </div">

  • Management