Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Klusterstöd för JBoss EAP på Azure App Service

Publiceringsdatum: 16 mars, 2022

I JBoss EAP omfattar klustring tjänster som belastningsutjämning mellan instanser, redundans, delning av sessionstillstånd, hantering av transaktioner med mera. Det finns två driftslägen för EAP-kluster: hanterade domänkluster och fristående kluster. Samma funktioner är tillgängliga i endera driftläge, de skiljer sig bara åt i hur du hanterar servrarna.

  • Hanterad domän: I det här driftläget är en domänkontrollant (och en eller flera värdkontrollanter) det centrala kontrollplanet för klustret.
  • Fristående: I det här driftläget har varje medlem i klustret sin egen konfiguration.

På App Service distribueras JBoss EAP alltid i fristående läge och Azure fungerar som det centrala hanteringsplanet för att distribuera kod, skala in/ut, uppdatera konfigurationen osv. När du skapar en JBoss EAP-webbplats och ansluter den till ett virtuellt nätverk startas JBoss EAP automatiskt med en klustrad konfigurationsprofil och använder det virtuella nätverket för kommunikation från nod till nod.

Följ den här snabbstarten distribuera en ARM-mall med nödvändiga resurser, distribuera ett tillståndskänsligt sessionsprogram och observera sessionsinformationen som distribueras i klustret.

  • App Service
  • Features

Tillhörande produkter