Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: API för ändringshistorik för resurser

Publiceringsdatum: 23 april, 2019

Azure-resurser ändras när de används, omkonfigureras eller omdistribueras. Ändringarna kan utföras av en person eller genom en automatiserad process, men även om de flesta ändringar är avsiktliga kan de även leda till säkerhets-, efterlevnads- eller driftproblem. Den nya funktionen för ändringshistorik i API:et för Azure Resource Graph som införts med de resursändringar som utförts de senaste 14 dagarna gör det möjligt att:

  • se när ändringar har identifierats på en Azure Resource Manager-egenskap
  • se vilka egenskaper som ändrats som en del av ändringshändelsen.

Två API-åtgärder är nu tillgängliga i API:et för Azure Resource Graph för den här förhandsversionen:

  • resourceChanges: returnerar en lista med ändringshändelser för en resurs eller ett tidsintervall
  • resourceChangeDetails: returnerar resursinnehållet före och efter en ändring av en viss resurs eller en ändringshändelse

Läs mer i dokumentationen.

  • Azure Resource Graph
  • Compliance
  • Management
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter