Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Azure-tillägget Tabeller för Azure Functions

Publiceringsdatum: 16 februari, 2022

Indata- och utdatabindningarna för Tabeller i Azure Functions har uppdaterats med nya funktioner och de definieras nu i sitt eget tillägg.

Nu kan du:
• Ansluta till Cosmos DB Tabell-API
• Ansluta till Lagringstabeller med identitetsbaserade anslutningar
• .NET-kunder kan binda till typer från Azure.Data.Tables
• Använda Tabeller tillsammans med V5 Lagring-tilläggen

Förhandstillägget är tillgängligt som ett nytt NuGet-paket: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Tables./

Obs! Tillägget ingår för närvarande inte i tilläggspaketet. För att undvika typkollisioner när du installerar NuGet-paketet bör du uppgradera Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Storage till version 5.0.0 eller senare.

Läs mer.

  • Azure Functions
  • Features

Tillhörande produkter